IV Niedziela Wielkiego Postu
1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17:00, razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15:30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.

4. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny pamiętajmy o mężach i ojcach z naszej wspólnoty parafialnej i módlmy się o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa.

5. Natomiast w piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

6. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w sobotę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8:00 i 17:00.

7. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowanych informuję, że teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji znajdują się na stronach internetowych. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele będzie miało miejsce w sobotę podczas Mszy Świętej o godz. 1700. Osoby pragnące podjąć te zobowiązania zapraszam.

8. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

9. W przyszłą niedzielę o prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Różę bł. Anny Jenke.

10. W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek pragnę odwiedzić i zawierzyć NSPJ te rodziny z Zarszyna, które były nieobecne. Proszę o kontakt w zakrystii lub telefonicznie, aby umówić dogodny dzień i godzinę.


***
Msze święte w tygodniu będą odprawiane według następującego porządku:

19 marca 2023 r.

19 Nd

800


1000

1530

1600

- O zdrowie i bł. Boże dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Zarszynie

- w intencji czcicieli św. Józefa - Posada Zarszyn

 - Gorzkie Żale

- w intencji czcicieli św. Józefa - Zarszyn

20-26 marca 2023 r.

Po

1700

1745

+ Henryk Dracz

+ Stanisław Foltasz 2x – of. kol i kol. Krystyny i Anny z pracy.   Druga taka sama / pp/

Wt

1500

1700

+ ks. Stanisław Węgrzynowski w rocz. śmierci

+ Eugeniusz Adamski

+ Stanisław Foltasz – of. Arkadiusz Żebracki z rodz /pp/

Śr

1700


1800

- w int. podziękowań i próśb do MB Szkaplerznej

- Nowenna do MB Szkaplerznej

+ Janina i Władysław Macuga - of. córki z mężem  

+ Janina Macuga - of. wnuczki Dominiki z rodz. / pp/

Cz

1700

1745

+ Jan Komański 9 r śm.

+ Szczepan Podolski – of. swaty z Końskiego

+ Szczepan Podolski – of. swaty z Końskiego /  pp/

Pi

1700

1730

- Droga krzyżowa

+ Tadeusz i Jadwiga Wójcicki. 

+ Stanisław Czyż - of. rodz. Sawickich z Brzozowa  /pp/

So

800

1700

+ Michalina i Karol Bajgier

+ Dziękczynna i o dalsze łaski dla Kacpra

26 Nd

800

1000

1530

1600

+ Adam Pietrzkiewicz 20 r śm i jego rodzicami

+ Tadeusz, Roman, Janusz i rodziców Dracz

- Gorzkie Żale

+ Władysław 17 r śm, Stefania Kuzian i ich rodzi.

III Niedziela Wielkiego Postu


1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 17:00 i niedzielnych Gorzkich Żalach o godz. 15:30. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

3. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. Niech Chrystus w pełni zamieszka w naszych sercach, aby przyjaźń z Nim przetrwała wszelkie życiowe próby. Nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

4. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

5. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Szkaplerznej oraz wieczorną Eucharystię o godz. 17:00. Po nabożeństwie zapraszam na spotkanie czcicieli Świętego Szkaplerza na spotkanie.

6. W piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Eucharystii zapraszam na spotkanie z Biblią.

7. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym i będącym w potrzebie w całej Polsce oraz biednym Polakom i umęczonym wojną braciom poza granicami naszej ojczyzny. 
W zakrystii można nabyć paschaliki i miód. Ofiary przeznaczone są na działalność Caritas.

8. W przyszłą niedzielę Wielkiego Postu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Różę św. Józefa Robotnika.

9. W tym tygodniu w niektóre dni (poniedziałek, wtorek i czwartek) rozpocznę dalszy ciąg zawierzania rodzin NSPJ – proszę o kontakt w zakrystii lub telefonicznie, aby umówić dzień i godzinę.***
Msze święte w tygodniu będą odprawiane według następującego porządku:


Kliknij na wykaz ⬆ aby powiększyć

Intencje modlitewne na marzec
***

Papieska - Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Diecezjalna - za ludzi chorych, aby swoje cierpienia łączyli z tajemnicą krzyża Chrystusowego.

Parafialna - O owocne wizytacji kanonicznej i trwanie ludzi młodych w złożonych przyrzeczeniach Panu Bogu i Matce Najświętszej.


Dzień wizytacji kanonicznej

Sobota 4 marca w naszej parafii będzie dniem wizytacji kanonicznej ks. bp Krzysztofa Chudzio według następującego porządku:

- godz. 10:00 Msza św. i spotkanie z rodzicami
- godz. 12:00 modlitwy na cmentarzu za zmarłych
- godz. 16:00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania i nabożeństwem pierwszosobotnim.


Środa Popielcowa


W tym tygodniu 22 lutego przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą o godz. 8:00 i 18:00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.

***
Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach pasyjnych: w Drodze Krzyżowej, którą w naszym kościele będziemy celebrowali w piątki o godz. 17:00, oraz w Gorzkich Żalach odprawianych w każdą niedzielę o godz. 15:30. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych.

***
Także od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. W naszej parafii będzie to czas Rekolekcji Świętych. Program rekolekcji dostępny jest tutaj.

Program rekolekcji

 


Program Rekolekcji Świętych w Zarszynie
w dniach 23 – 26 lutego 2023 r.

 

Lp.

Godz.

Wydarzenie:

23.02.2023 r.
czwartek

1.

10:45

Nauka rekolekcyjna dla dzieci do klasy 2 SP włącznie
(w szkole)

2.

11:40

Nauka rekolekcyjna dla
klas 3 – 8 SP (w szkole)

3.

17:00

EUCHARYSTIA – nauka ogólna, rozpoczęcie rekolekcji

24.02.2023 r.
piątek

4.

8:00

EUCHARYSTIA – nauka ogólna

5.

10:45

Nauka rekolekcyjna dla dzieci do klasy 2 SP włącznie
(w szkole)

6.

11:40

DROGA KRZYŻOWA z nauką dla dzieci z klas 3 – 8 (kościół)

7.

17:00

DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych

8.

17:30

EUCHARYSTIA – z nauką dla małżonków

25.02.2023 r.
sobota

9.

9:30

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

10.

10:00

EUCHARYSTIA – z nauką ogólną oraz nabożeństwem dla starszych i chorych

11.

17:00

EUCHARYSTIA – z nauką ogólną i nabożeństwem maryjnym

26.02.2023 r.
I Niedziela Wielkiego Postu

12.

8:00

EUCHARYSTIA – z nauką ogólną

13.

10:00

EUCHARYSTIA – z nauką ogólną

14.

15:30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.

16:00

EUCHARYSTIA

4.03.2023 r.
sobota – wizytacja kanoniczna

16.

10:00

EUCHARYSTIA dla dzieci z klasy 0 – 7 z ks. biskupem

17.

10:45

Spotkanie rodziców z ks. bp Krzysztofem

18.

16:00

EUCHARYSTIA – udzielenie sakramentu bierzmowania oraz nabożeństwo fatimskie

 

***

Odwiedziny chorych w domu w sobotę 1 kwietnia 2023 r. od godz. 9:00.

Intencje modlitewne na luty

Intencje modlitewne na luty:

Papieska: Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

Diecezjalna: O nowe powołania dożycia konsekrowanego w Kościele.

Parafialna: O owocne przygotowanie parafii na wizytację kanoniczną, a młodych do sakramentu bierzmowania.List Komitetu Społecznego

Komitet Społeczny przeciwko budowie nadajnika w Zarszynie


Zarszyn, dnia 29 stycznia 2023 r.Do Mieszkańców
Zarszyna i Posady Zarszyńskiej


Niniejszym informujemy mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, że w dniu 13 stycznia br. Wójt Gminy Zarszyn wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ”Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr San71112A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” na działce nr ew. 870/7 w miejscowości Zarszyn w Gminie Zarszyn. Firma Play po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na inwestycję w lutym 2022 r. Skutecznie odwołaliśmy się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wówczas decyzja została skierowana do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2022 r. ta sama firma ponownie złożyła wniosek o wydanie decyzji na budowę nadajnika. W imieniu mieszkańców, którzy wyrazili taką wolę podpisując się na listach sprzeciwu, po raz drugi odwołaliśmy się do SKO w Krośnie.

Zwracamy się do Mieszkańców obu miejscowości o poparcie społeczne dla zablokowania tej budowy. Największe kontrowersje budzi lokalizacja nadajnika. Ma być on posadowiony w centrum Zarszyna, na działce nr ew. 870/7. Jest to działka tartaku, obok drogi na cmentarz i sklepu Stokrotka. Na nadajniku ma być usytuowane 9 anten, w tym 3 radiowe. Mieszkańcy nie mają żadnej wiedzy na temat poziomów pól elektromagnetycznych, jakie będą generowane przez nadajnik oraz ich szkodliwości na organizmy żywe. To bomba z opóźnionym zapłonem podłożona w centrum Zarszyna.

Wieża będzie miała 56 m wysokości i będzie wyższa o 23 m od wieży kościelnej. Zarzuty w kwestii bezpieczeństwa wysnuliśmy na podstawie około 25 tysięcy publikacji naukowych, które wyraźnie wskazują na szkodliwość tego typu budowli w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Dla podkreślenia wagi tej decyzji informujemy, że kilkadziesiąt metrów od planowanej lokalizacji masztu zamieszkują dwie osoby z rozrusznikiem serca.

Równocześnie prosimy mieszkańców o podpisywanie listy pod petycją do Starosty Sanockiego w celu niewydania pozwolenia na jej budowę. Lista poparcia będzie dostępna przez 2 tygodnie w sklepie żelaznym Pani Beaty i Piotra Piech.

Informujemy, że w dniu 11 lutego w sobotę w Domu Kultury w Zarszynie o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie otwarte o charakterze informacyjnym dla tych osób, które chcą się dowiedzieć jakie zagrożenia niesie za sobą milcząca zgoda na nadajniki tego typu.


Członkowie Komitetu 

Nowy Rok 2023
W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Jednak z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim sercem Źródło i Początek naszego życia - Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.


***
Intencje:


Ogólna: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.


Diecezjalna: Módlmy się o dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.


Parafialna: Módlmy się o odpowiednie owoce zawierzenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.