Święto Świętego Szczepana


Dzisiaj, w drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego, obchodzimy święto Świętego Szczepana, jednego z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszego męczennika. Dzieje Apostolskie określają go jako „pełnego łaski i mocy Ducha Świętego”. Szczepan głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie potrafił się przeciwstawić. Za publiczne wyznawanie Chrystusa został ukamienowany (Dz 7,54-60). Zbudowani jego wzorem, starajmy się być w naszej codzienności prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Mimo nuty smutku dzisiejszego święta, nadal radujmy się czasem Bożego Narodzenia. Zapraszam do udziału w codziennej świątecznej Eucharystii oraz we wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek w naszych domach. W wielu polskich kościołach tradycyjnie śpiewamy je do 2 lutego, do święta Ofiarowania Pańskiego, nazywanego świętem Matki Bożej Gromnicznej.Życzenia
Drodzy Siostry i Bracia – Parafianie
Kochani!Bóg się rodzi, moc truchleje …
Żłób Mu za kolebkę dano! …
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje …
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.


Rozpoczynamy szczególny czas, Święta i Oktawę Bożego Narodzenia.

Wiele osób składa sobie nawzajem życzenia. Dziękuję za każde dobre słowo dar materialny i ofiarowany czas dla wspólnoty parafialnej, oraz Pana Jezusa. Śpieszę i ja z życzeniami i pragnę obok tych tradycyjnych życzyć wszystkim gościom i parafianom odwiedzającym naszą stronę parafialną i dostojną świątynię dodać, aby obecny czas w którym wspominamy przesilenie zimowe był czasem przesilenia i zwycięstwa dobra nad złem w życiu i sercu każdej i każdego z was.

Okazją do tego jest comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w pierwsze piątki miesiąca, a obecnie zawierzenie rodzin naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w obecności proboszcza w domach rodzinnych. Zachęcam do lektury Pisma Świętego indywidualnie i we wspólnocie z noszącymi Szkaplerz Matki Bożej w trzecie środy miesiąca i trzecie piątki miesiąca z grupą pragnących pochylać się nad Biblią. Właściwym sposobem umacniania dobra i wypierania zła jest lektura książki i prasy katolickiej.

Oktawę Bożego Narodzenia kończy pierwszy dzień Nowego Roku - dzień modlitwy o Pokój na świecie. Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam pokój, nie taki, jak daje świat. Św. Paweł w Liście do Filipian tłumaczy, że „pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (por. Flp 4,7).

Niech ten Boży Pokój zagości w naszym życiu, i w życiu każdego obywatela świata, aby ustały konflikty i wojny.

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Aby tym Ciałem umacniać nasze słabe ludzkie ciała i zwyciężać w sobie zło dobrem.


Zdrowych, radosnych i spędzonych w pokoju ducha świat Bożego Narodzenia.


ks. Zdzisław Babiarz
proboszcz
Uroczystość Bożego Narodzenia

PASTERKA

1. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego Nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną codzienność.

Tą Mszą Świętą pasterską rozpoczęliśmy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki obecności Bożej.

2. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni, do licznego udziału w świątecznej Eucharystii. W przyszłą niedzielę wejdziemy w Nowy Rok Pański 2023. Dzień 1 stycznia to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój.MSZA W DZIEŃ

1. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z wielką radością śpiewaliśmy Chwała na wysokości Bogu… Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej światłości i stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze polskie dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz trudną codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia Bożego. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość.

2. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą przede wszystkim z naszych serc.

4. Oktawa Bożego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne wspomnienia:

- w drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego 26 grudnia tradycyjnie czcimy Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 11:30. Tradycyjnie w ten dzień składamy ofiary na potrzeby uczelni katolickich.

- we wtorek 27 grudnia wspominamy Świętego Jana Apostoła - największego teologa wśród Ewangelistów. Janowy Prolog o Słowie, które stało się Ciałem, jest wyróżniającym się tekstem w bożonarodzeniowej liturgii słowa. 
Msza św. o godz. 17:00.

- w środę 28 grudnia wspominamy Świętych Młodzianków Męczenników. Niech ten dzień będzie okazją do gorliwszych modlitw w intencji poszanowania niewinnego, zwłaszcza nienarodzonego jeszcze życia. 
Msza św. o godz. 8:00

- w czwartek 29 grudnia wspomnienie św. Tomasza Becketa (1118-1170), biskupa i męczennika, który za wierność papieżowi i Kościołowi rzymskiemu oddał życie - poniósł śmierć męczeńską podczas sprawowania Mszy Świętej, jest patronem Anglii i osób duchownych. 
Msza św. o godz. 8:00

- w piątek 30 grudnia w tym roku w kalendarzu liturgicznym umieszczono święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wspólnie będziemy prosić Świętą Rodzinę o świętość naszych rodzin. 
Msza św. o godz. 8:00. 

- w sobotę 31 grudnia w ostatni dzień roku kalendarzowego zapraszam na wspólne dziękczynienie i Mszę Świętą o godz. 15:00. Wspomnienie św. Sylwestra I (285-335) jako 33. z kolei papieża w dziejach Kościoła, który 21 lat zasiadał na Tronie Piotrowym w czasach, kiedy skończyły się prześladowania i Kościół rzymskokatolicki uzyskał wolność, mógł się swobodnie rozwijać.

- w przyszłą niedzielę 1 stycznia rozpoczniemy Nowy Rok Pański 2023. To uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Porządek Mszy Świętych niedzielny 8:00, 10:00 i 16:00.

5. Trwamy w naszej parafii w zawierzeniu rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jest to przede wszystkim wspólna modlitwa wszystkich mieszkańców danego domu. Proszę o zgłoszenie się tych osób których małżonkowie przyjechali na czas świąteczny, aby zgłosili się do zakrystii i ustalimy termin dogodny dla rodziny lub telefonicznie. 
Na najbliższy tydzień (środę, czwartek i piątek) ministranci zapowiedzą wizytę kapłana we wtorek przed południem. W sobotnie przedpołudnie natomiast zapowiedzą wizytę na następny tydzień (czyli poniedziałek, wtorek, środę i czwartek).

Adwent


1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

2. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udziału w roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz. 6:30, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu, które są do nabycia w zakrystii wraz z opłatkami.Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego


Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa. To także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Uroczystości odpustoweW piątek 11 listopada przypada Święto Niepodległości i nasz odpust parafialny. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość, oraz uczcić św. Marcina zapraszam na Msze Święte o godz. 8:00, 11:00 i 16:00. 
Nasz patron Św. Marcin z Tours ( żyjący w latach ok. 316-397) był żołnierz rzymskim, który po nawróceniu został biskupem i  gorliwym głosicielem Dobrej Nowiny. 

***
W związku z Odpustem proszę panów o podjęcie posługi przy baldachimie, panie z KGW przy feretronach,  a panów strażaków proszę o zabranie chorągwi. Jednocześnie proszę dwóch panów do noszenia naszych jubileuszowych chorągwi. Zapraszam do czynnego udziału orkiestrę, chór parafialny, scholę oraz ministrantów. Na zakończenie sumy wspólnie zaśpiewamy hymn narodowy. 
W tym uroczystym dniu oprowadzenie modlitwy różańcowej w tym dniu proszę Różę św. Jadwigi Śląskiej.***
Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawym artykułem dotyczącym naszego patrona św. Marcina z Tours. Artykuł został umieszczony w serwisie Polonia Christiana pod adresem:


Uroczystość Wszystkich ŚwiętychWe wtorek 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. 
W naszej świątyni Msze Święte będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00 i 11:30 z procesją na cmentarz. Po Mszy Świętej wyruszy procesja, w czasie której będziemy modlić się za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. 

Także w tym dniu Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie pragnie nadal włączyć się w ratowanie zapomnianych pomników zarszyńskiego cmentarza i przeprowadzić kwestę na cmentarzu parafialnym w Zarszynie na ten cel. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom którzy w ubiegłym roku wsparli naszą akcję dzięki której udało się odnowić pomnik ks. Franciszka Zająca - serdeczne Bóg zapłać!
W środę, 2 listopada przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszam na Msze Święte tego dnia o godz. 8:00 i 17:00 w kościele, a o 15:00 w kaplicy cmentarnej z procesją po cmentarzu. Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych.


***
Od dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: 
-nawiedzenie cmentarza 
oraz 
-modlitwa za zmarłych. 
Ponadto: 
-brak przywiązania do grzechu,
-stan łaski uświęcającej, 
-przyjęcie Komunii Świętej, 
-modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.


***
Przez cały listopad będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach. Kartki są wyłożone na stoliku (za ławkami przy gazetach) oraz w zakrystii.


***
Porządek modlitwy wypominkowej:
Intencje dla Róż Różańcowych


 

Intencje dla róż różańcowych na listopad:


Ogólna: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny..

Diecezjalna: Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.

Parafialna: Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.


XXII Dzień Papieski w naszej parafii
Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny. 
Jest to kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy. 


Informacja
Porządkując groby bliskich zmarłych pamiętajmy o zasadach ludzkiej przyzwoitości i troski o mogiły naszych bliskich. Każdy grób ma swojego opiekuna i bardzo proszę o zgłoszenie kto opiekuje się danym grobem wysyłając na maila lub poprzez zgłoszenie telefoniczne. Możliwe jest także skorzystanie z formularza dostępnego TUTAJ.
Sprawa jest ważna ponieważ mamy wiele grobów zaniedbanych i nie wiemy co dalej z ich pielęgnacją. Kolejna sprawa to brak informacji jakie osoby w danym grobie spoczywają (oznaczenie BD) i w takiej sytuacji jest prośba, aby to zgłosić w celu uzupełnienia i wprowadzenia do internetowej bazy danych.

***

Wyszukiwarka Geocmentarz jest modułem, który pozwala na odszukanie miejsca spoczynku osób pochowanych na naszym cmentarzu.

Po wpisaniu nazwiska (lub części nazwiska) osoby zmarłej otrzymamy wynik wyszukiwania ze wskazaniem miejsce gdzie spoczywają dane osoby.


Aby przejść do wyszukiwarki kliknij tutaj.

Październik - miesiąc modlitwy różańcowej

Trwa październik - miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie ok. godz. 17:30, w niedzielę o godz. 9:30. 
Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zachęcam do odmawiania różańca w domu. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.
Przypominam także, że w niedziele i środy odmawiamy - tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty - tajemnice radosne, we wtorki i piątki - tajemnice bolesne, w czwartki - tajemnice światła.

Pielgrzymka

Informacja dla pielgrzymów wyjeżdżających do Częstochowy


Wyjazd w piątek 23 września 2022 r.o godz. 23:45 z przystanku w Zarszynie obok dworca PKP.

PROGRAM PIELGRZYMKI

6:00 - Msza święta w sanktuarium na Jasnej Górze.

7:00 - śniadanie.

8:00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, a następnie czas wolny. Możliwość modlitwy indywidualne i zwiedzania.

10:20 - wyjazd z Częstochowy do Czernej.

13:00 - modlitwa i zwiedzanie sanktuarium MB Szkaplerznej w Czernej.

14:10 - obiad (Dom Pielgrzyma w Czerne).

15:00 - wyjazd i po drodze zwiedzanie sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej.

21:00 - planowany powrót do Zarszyna.


***
Jest także organizowana pielgrzymka do Monachium i Dachau w dniach 16 do 20 października 2022 r. – koszt 980,00 zł. 
Szczegóły na plakacie oraz na stronie parafialnej [ZOBACZ], a także u organizatorów.


Piesza pielgrzymka do Strachociny

We wtorek 16 sierpnia o godz. 15:15 z kościoła wyruszy piesza pielgrzymka do Strachociny. Kto by chciał powrócić wspólnym transportem to proszę zapisać się dziś i jutro po Mszy św. w zakrystii. Podobnie, kto chciałby tam jechać, a nie mógł pielgrzymować pieszo to również jest taka możliwość - tylko proszę o zgłoszenie i zapisanie się w zakrystii. Bus wyjedzie z parkingu przy kościele o godz. 17:00.

Transmisja uroczystości

Relacja fotograficzna

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzeń w ramach obchodów 150. Rocznicy Budowy Kościoła Parafialnego w ZarszynieProgram JubileuszuProgram obchodów Jubileuszu 150-lecia Kościoła Parafialnego w Zarszynie13 lipca 2022 r. - środa:
godz. 18:00 - Eucharystia - rozpoczęcie jubileuszu.
Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej i wystawienie Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą o powołania do godz. 21:00.


14 lipca 2022 r. - czwartek:
godz. 18:00 - Eucharystia - modlitwa za kapłanów
- przewodniczy o. Marek Haśko OFMCap


15 lipca 2022 r. - piątek:
godz. 18:00 - Eucharystia - wigilia odpustu parafialnego
- przewodniczy o. Marian Gołąb OFMConv


16 lipca 2022 r. - sobota:
godz. 11:00 - Eucharystia - Uroczysta Suma Jubileuszowa
- przewodniczy ks. abp Adam Szal
godz. 15:30 - Koncert Maryjny - Monika Grajewska
godz. 16:00 - Eucharystia17 lipca 2022 r. - niedziela
godz. 8:00 - Eucharystia - prymaria.
godz. 10:00 - Suma Dziękczynna - księża rodacy
godz. 18:00 - Eucharystia

Dotacja z budżetu Gminy Zarszyn


Fot. Urząd Gminy Zarszyn


W roku jubileuszu 150-lecia kościoła parafialnego w Zarszynie, Gmina Zarszyn przekaże ze swojego budżetu 20 tysięcy złotych celem wykonania prac remontowych w zabytkowym kościele. Wójt Gminy Zarszyn oraz proboszcz parafii, po pozytywnej ocenie wniosku oraz akceptacji zmian w budżecie przez Radę Gminy Zarszyn, podpisali umowę przekazania środków na wyżej wymieniony cel.Ogłoszenia
W niedzielę (10 lipca) przybędzie do nas misjonarz z Kazachstanu ks. Adam Boruta będzie przybliżał nam pracę w tamtym rejonie świata i po Mszach św. do puszek przed kościołem będzie zbierał ofiary na funkcjonowanie powierzonej Mu misji. Transmisja [AWARIA ]

W przypadku problemów z transmisją kliknij tutaj


Harmonogram transmisji internetowej
z kościoła pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie
:


środa - godz. 18:00:
transmisja Mszy Świętej 

niedziela - godz. 10:00:
transmisja Mszy Świętej***
Z piątku na sobotę (z 1/2 lipca 2022 r.) podczas burzy (o godz. 3:30) doszło do uszkodzenia urządzeń elektronicznych. Spalony został zegar na wieży kościelnej, żyrandol w kościele, mikrofon bezprzewodowy, internet parafialny, jeden komputer na plebanii i monitor. na obecną chwilę jeszcze sprawdzamy jakie szkody zostały wyrządzone. 
Z tego powodu transmisja internetowa jest zawieszona do odwołania.

UWAGA
Wszystkie nabożeństwa odprawiane w naszej świątyni  można wysłuchać w Zarszynie i okolicach na zwykłym radioodbiorniku na nowej częstotliwości 105,50 FM.Jerycho Różańcowe - program dniaJERYCHO RÓŻAŃCOWE - PROGRAM DNIA


godz.:

Wydarzenie:

200

Rozważanie drogi krzyżowej

300

Koronka pokutna

600

Godzinki do NMP

900

Litania do Krzyża Świętego

1200

Anioł Pański

oraz litania do św. Józefa

1500

Koronka i nowenna

do Miłosierdzia Bożego

1800

MSZA ŚWIĘTA

procesja eucharystyczna

2100

Apel Jasnogórski

2400

TE DEUM

modlitwa za dzieci nienarodzone


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi ChrystusaW czwartek będziemy obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez udział w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym. 
Zgromadziliśmy się na Mszy Świętej o 10:00 przy ul. Obszarowej. Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. 
Pierwszy ołtarz przy ul. Obszarowej, drugi ołtarz na skrzyżowaniu Modrzewiowa, Kortowa i Łożańskiego, trzeci przy ul. Łożańskiego i czwarty przy starej plebanii, gdzie zostało wygłoszone kazanie i nastąpiło zakończenie procesji Eucharystycznej. 
Włączyliśmy się czynnie w przygotowanie procesji, a przez to wyraziliśmy naszą miłości do Zbawiciela. Dziękuję za udział w procesji  orkiestrze, chórowi parafialnemu, osobom do niesienia baldachimu, chorągwi i feretronów oraz Różą Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jana Pawła II i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziękujemy strażakom za zabezpieczenie drogi na czas procesji.

Jerycho Różancowe

JERYCHO RÓŻAŃCOWE 
w Zarszynie

start: niedziela 19 czerwca 2022 r. godz. 18:00

19.06 niedziela

Godz. rozp.

Adorujący parafianie i grupy różańcowe:

1800

EUCHARYSTIA i Różaniec

1930

ul. Beskidzka 2 - 8

2100

ul. Beskidzka 9 - 15

2230

ul. Beskidzka 18 - 24

20.06

poniedz.

000

ul. Beskidzka 26 - 35

130

ul. Beskidzka 37 - 46

300

ul. Beskidzka 47 - 58

430

ul. Polna , Leśna i ul. Sportowa

600

ul. Cegielniana 1 - 13

730

ul. Cegielniana 17 - 38

900

ul. Browarna 1 - 8

1030

ul. Browarna 9 - 19 i ul. Parkowa

1200

ul. Stawowa

1330

ul. Obszarowa

1500

ul. Modrzewiowa

1630

Róża św. Rity i Matki Bożej Szkaplerznej

1800

EUCHARYSTIA

1930

ul. Kortowa  i ul. Łożańskiego 14 - 18

2100

ul. Łożańskiego 1 - 10

2230

ul. Bieszczadzka 2 - 16

21.06

wtorek

000

ul. Bieszczadzka 22 - 41

130

ul. Bieszczadzka 49 - 80

300

ul. Bieszczadzka 84 - 108

430

ul. Bieszczadzka 116 - 132

600

ul. Bieszczadzka 162 - 184

730

ul. Bieszczadzka 200 - 222

900

ul. Bieszczadzka 224 - 248

1030

ul. Jesionowa

1200

ul. Długa 1 - 48

1330

ul. Długa 50 - 65

1500

ul. Długa 66 - 99

1630

Róża św. Marcina i św. Jadwigi Śląskiej

1800

EUCHARYSTIA

1930

ul. Poprzeczna

2100

ul. Wschodnia, ul. Rolna

2230

ul. Kwiatowa 47 - 36

22.06

środa

000

ul. Kwiatowa 35 - 30

130

ul. Kwiatowa 29 - 22

300

ul. Kwiatowa 21 - 11

430

ul. Kwiatowa 10 - 1

600

ul. Świerkowa

730

ul. Górna

900

ul. Zagumna 1 - 9

1030

ul. Zagumna 11, 12 i  ul. Zamkowa

1200

ul. Rzeczna 1 - 13

1330

ul. Rzeczna 14 - 20

1500

ul. Chmielna i ul. Wrzosowa

1630

Bractwo Szkaplerza NMP

1800

EUCHARYSTIA

1930

ul. Wierzbowa 1 - 7

2100

ul. Wierzbowa 9 - 19

2230

ul. Szkolna 1 - 23

23.06

czw.

000

ul. Szkolna 31 - 51

130

ul. Podkarpacka 1 - 10

300

ul. Podkarpacka 11 - 30

430

ul. Podkarpacka 31 - 50

600

ul. Zachodnia i ul. Spokojna 1 - 3

730

ul. Spokojna 5 - 49

900

ul. Słoneczna 1 - 6

1030

ul. Słoneczna 8 - 15

1200

ul. Słoneczna 16 - 21

1330

ul. Słoneczna 22 - 29

1500

ul. Słoneczna 30 - 45

1630

Róża św. Jadwigi Królowej i Niepokalanego Poczęcia NMP

1800

EUCHARYSTIA

1930

ul. Lipowa 1 - 45

2100

ul. Lipowa 46 - 56 i ul. Cicha 1 - 10

2230

ul. Cicha 11 - 20

24.06

piątek

000

ul. Wspólna i ul. Myśliwiecka

130

ul. Wiejska 1 - 15

300

ul. Wiejska 16 - 29

430

ul. Wiejska 30 - 47

600

ul. Sadowa 1 - 22

730

ul. Sadowa 23 - 30 i  ul. Gołębia

930

EUCHARYSTIA

1030

ul. Jaćmierska 1 - 10

1200

ul. Jaćmierska 11 - 29

1330

ul. Jaćmierska 30 - 52

1500

ul. Jaćmierska 53 - 84

1630

Róża św. Józefa Robotnika i św. Jana Pawła II

1800

EUCHARYSTIA

1930

ul. Zielona

2100

ul. Zamieście 1 - 25

2230

ul. Zamieście 26 - 112

2330

ul. Zielna 1 - 15

25.06

sobota

000

ul. Zielna 16 - 35

130

ul. Zielna 36 - 70

300

Róża św. Andrzeja Boboli i Matki Bożej Częstochowskiej

430

Róża Matki Bożej Królowej Polski i św. Matki Teresy z Kalkuty

600

Róża św. Agaty i św. Ojca Pio

730

Róża św. Maksymiliana Marii Kolbe i św. siostry Faustyny

900

Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus i bł. Anny Jenke

1030

Chętni i którzy nie mogli wcześniej

1200

EUCHARYSTIA