Niedziela Miłosierdzia Bożego


Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

***
Dzisiaj o godz. 15:00, zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie będzie procesja Eucharystyczna, różaniec o ustanie pandemii i zmiana tajemnic Różańca Świętego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.Wielka NiedzielaWielka Niedziela
Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzę.


Życzenia


Dla całej wspólnoty parafialnej w Zarszynie i wszystkich odwiedzających nasz kościół rodaków i gości w tym szczególnym czasie zwycięstwa Życia nad śmiercią,
życzę wszystkim:
zwyciężania swoich słabości - dobrem i pozytywnym nastawieniem do świata i bliskich, umarłym na duszy - zmartwychwstania, zagubionym - odnalezienia drogi zbawienia, załamanym - pogody ducha, chorym - szybkiego powrotu do pełni sił, a wierzącym - umacniania jedności
z Chrystusem Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.

Ks. Zdzisław Babiarz 
proboszcz

Wielkanoc 2021 r.

Triduum Paschalne
1. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Uroczysta liturgia Wielkiego Czwartku w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 18:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz. 23:00.

2.  Wielki Piątek - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 9:00 Droga krzyżowa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły.
Liturgię rozpoczniemy o godz. 15:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie potrwa do Wigilii Paschalnej. O godz. 21:00 Gorzkie Żale (trzy części).

3.  Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 19:00. Prosimy o przyniesienie świec.


***
Święcenie pokarmów w bieżącym roku będzie się odbywać w kościele w Wielką Sobotę o godz. 10:00 i 10:30.

Święcenie w Wielką Sobotę pokarmów w Posadzie Zarszyńskiej:
- o godz. 10:00 w parku pod wiatą,
- o godz. 10:15 na skrzyżowaniu ulic Kwiatowej i Słonecznej.

Święcenie w Wielką Sobotę pokarmów w Zarszynie:
- o godz. 10:30 na skrzyżowaniu ul Wiejskiej z Gołębią,
- o godz. 10:45 na placu przy pastwisku koło ul. Jaćmierskiej
- o godz. 11:00 na skrzyżowaniu ul. Zamieście (za zakładem gazownictwa).

***
Procesja rezurekcyjna w poranek wielkanocny o godz. 6:00, a następnie Msza św.