Komunikaty Kurii Metropolitalnej


Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu 
Przemyśl, 27 kwietnia 2020 r


ŚWIĘCENIA BISKUPIE: 

1. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, w sobotę, 2 maja br., o godz. 10:00 odbędą się w święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio. Proszę o przekazanie tej informacji wiernym poprzez ogłoszenia parafialne, umieszczenie jej na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne, w uroczystości ucze­stni­czyć będą wyłącznie osoby zaproszone imiennie. Pozostałych kapłanów i wier­nych prosimy o modlitewną łączność za pośrednictwem Radia FARA oraz modlitwę w intencji Księdza Bisku­pa Krzysztofa. W Modlitwie wiernych polecajmy posługę Biskupa nominata w naszej Archi­diecezji. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA: 

2. W aktualnej sytuacji, Metropolita Przemyski postanowił zmodyfikować wcześniejszą de­cyzję dotyczącą organizacji I Komunii świętej. Warto pamiętać, że współodpo­wie­dzial­ność i współ­organizacja I Komunii świętej spoczywa także na rodzicach i podejmowanie decyzji jedynie przez katechetów, wikariuszy czy księdza proboszcza jest wysoce nie­roz­tropne i niestosowne. W porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, pozostawiając im całkowitą swobodę i priorytet w podejmowaniu decyzji, można: 

- przenieść I Komunię świętą (dla wszystkich dzieci lub dla ich części) na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas; 

- zachować wcześniej ustalony lub wyznaczyć nowy termin I Komunii świętej dla tych dzieci, których rodzice wyraźnie wyrażą taką wolę. W takim przypadku, uroczystość może odbyć się z zachowaniem przepisów dotyczących zarówno ilości uczestników podczas liturgii w konkretnym kościele, jak i zachowania środków bezpieczeństwa przed zarażeniem (kapłani proszeni są o dezynfekcję rąk przed udzieleniem Komunii świętej). 

W przypadku większej ilości uczestników I Komunii świętej można ją zaplanować w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych, zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie np. w oktawie Bożego Ciała. Przyjmując takie rozwiązanie, należy przypomnieć rodzicom dzieci pierwszokomunijnych o obowiązujących przepisach dot. zakazu zgromadzeń, co może wiązać się z dodatkową trudnością w organizacji uroczystości po zakończeniu obrzędów religijnych. Odpowiedzialność za tę część uroczystości spoczywa na rodzicach. 

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy, by w powyższej sprawie kontaktowali się ze swoimi księżmi proboszczami.
 
EUCHARYSTIA: 

3. Pamiętajmy, że obecny rok duszpasterski poświęcony jest tajemnicy Eucharystii. Ze względu na panującą pandemię i ograniczoną (choć już zwiększoną) możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach świętych (wciąż obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Eucha­rystii), zachęca się wiernych, aby pielęgno­wali osobistą po­bo­żność eucharystyczną i uczestniczyli we Mszy świętej zarówno w niedzielę, jaki i dni powszednie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Informacji o dopuszczalnej ilości wiernych na jednej celebrze należy zasięgnąć w swojej parafii. Starając się zaspokajać tęsknotę za spotkaniem się przy Chrystusowym ołtarzu, troszczmy się o pełne skorzystanie z możliwości osobistego udziału w Mszy Świętej. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi i Komunii świętej, do czego zobowiązany jest w okresie wielkanocnym każdy katolik (Przykazania kościelne: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą)

4. PONADTO INFORMUJEMY, ŻE: 

- Możliwa jest modlitwa indywidualna w kościołach w ciągu dnia (nie zamyka się kościo­łów dla wiernych). 

- W wyznaczonych godzinach duszpasterze zapewniają możliwość przyjęcia Komunii świętej w kościołach para­fialnych, rektoralnych i dojazdowych. 

- Wierni, którzy z różnych racji nie przyjmą Komunii podczas Eucharystii czy poza nią, mogą przyjmować Komunię świętą duchową. 

- „Każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramen­tum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym, nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii świętej na rękę, ale – zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12.03.2020 r. – można tylko do tego zachęcać, troszcząc się jedno­cześnie o to, by nie naruszyć wrażliwości osób, które nie chcą jej przyjmować w tej sposób. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom udzielali jej różni szafarze lub też, by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie. (Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 r.)

- Msze święte pogrzebowe można sprawować tak, jak przez okresem pandemii, z tym, że ilość uczestników w kościele określa się proporcjonalnie do powierzchni kościoła (1 osoba na 15 m2), natomiast na cmentarzu, może przebywać nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy. Przejście z kościoła na cmentarz należy odbywać indywidualnie. 

INNE OGŁOSZENIA: 

5. Zaplanowane przed wakacjami bierzmowania zostają prze­niesio­ne zasadniczo na okres powakacyjny, a ich terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie. 


ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej 
w Przemyślu 

Nowenna
Zapraszamy do składania poprzez email próśb i podziękowań do Matki Bożej Szkaplerznej – naszej Patronki i Orędowniczki. W intencji wszystkich przesłanych próśb i podziękowań sprawowana jest w każdą środę Msza Święta oraz nowenna ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. 

Transmisję z nowenny i Mszy Świętej prowadzimy poprzez internet oraz lokalnie poprzez radio na częstotliwości 106 FM.


Prośby i podziękowania prosimy przesyłać na adres: 

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy diakonowi Karolowi za posługę w naszej parafii: za głoszone Słowo Boże, piękny śpiew, oprawę liturgii oraz prowadzona katechezę. Naszej patronce Matce Bożej Szkaplerznej polecamy kapłańska drogę księdza diakona. Niech Maryja otacza swą przemożna opieką, wspiera i oręduje u Swego Syna, a umocniony Darami Ducha Świętego diakon Karol wiernie realizuje swoje powołanie. 

Bóg zapłać!

Poniedziałek Wielkanocny


Poniedziałek Wielkanocny


Dzisiaj drugi dzień świąt i drugi dzień w oktawie Wielkanocy - Poniedziałek Wielkanocny. Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego - Zielonych Świąt. Pierwszy tydzień Wielkanocy, a zwłaszcza jego pierwszy dzień, mają bardzo uroczysty charakter. Nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych uroczystości. W ten sposób Kościół podkreśla fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla chrześcijaństwa. Cieszmy się i radujmy największym cudem Pana Jezusa, który na powrót otwiera nam bramy nieba.


***Wielkanoc

Wielka Niedziela

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, rodzinnym, społecznym, narodowym, …

2. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt - Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. będą wg porządku: 8:00, 10:00 suma i 11:30. Zadbajmy o udział we Mszy Świętej, przez środki społecznego przekazu. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy, które w naszym kościele będą celebrowane o godz. 17:00 i 18:00. Będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty przez cały tydzień przed Eucharystią. 

3. W składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i godnego przeżycia świąt Wielkiej nocy: ks. diakonowi Karolowi, paniom Edycie i Elżbiecie, panu Arturowi i panom którzy przygotowali Boży Grób. Dziękuję za kwiaty i ofiary na kwiaty do Bożego Grobu - Bóg zapłać!***


Przypominamy, że nadal transmitujemy Mszę Świętą i nabożeństwa z naszej świątyni. Poza transmisją internetową istnieje również możliwość odbioru sygnału w Zarszynie i okolicach na zwykłym radioodbiorniku na częstotliwości 106 FM.
***
Harmonogram transmisji 
 z kościoła pw. Św. Marcina Biskupa
i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie
w dniach 12-13 kwietnia 2020 r:Wielkanoc:

  8:00 - transmisja Mszy Świętej
10:00 - transmisja Mszy Świętej
11:30 - transmisja Mszy Świętej

Poniedziałek Wielkanocny:

  8:00 - transmisja Mszy Świętej
10:00 - transmisja Mszy Świętej
11:30 - transmisja Mszy Świętej

Życzenia Wielkanocne


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Moi kochani, goście przybywający do naszej parafii oraz wszyscy sympatycy i słuchacze, którzy od pierwszej soboty kwietnia  słuchacie naszego radia internetowego i radia naziemnego na 106 FM, wierni parafianie, bracia i siostry.

Przed nami najważniejsze dni w roku liturgicznym. To czas Świętego Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i ten najważniejszy dzień NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Fundament i podstawa naszej wiary chrześcijańskiej.
W liturgii Słowa Wigilii Paschalnej usłyszymy:

«Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział.».

Oto miejsce gdzie leżał. Nie ma Go tu.

Ten fakt od 20 wieków jest przypominany wszystkim pokoleniom.

W obecnym roku 2020, roku przestępnym który przejdzie do historii jako szczególny okres. Czas strachu, lęku bojaźni, pustych kościołów, wyludnionych ulic, placów zabaw, lasów, parków, a wszystko to za sprawą pandemii koronawirusa jaka opanowała cały świat.

W tej sytuacji przychodzi nam pochylać się nad tajemnicą Zmartwychwstania i słowami: Wy się nie bójcie! Podobnych słów użył święty Jan Paweł II u początku swojego pontyfikatu w 1978 roku: Nie lękajcie się!, którego setną rocznicę urodzin dla świata będziemy obchodzić w maju.


Często do odwagi zachęcał Prymas Wyszyński - którego beatyfikacja będzie w czerwcu br. - w swoich kazaniach: „lepiej jest, gdy Naród wierzy, niż gdyby nie wierzył, że umacnianie wiary bardziej służy jedności narodu, aniżeli jej niszczenie.”

I ja proboszcz tej parafii zachęcam: nie bójcie się i zaufajcie Bogu. Przyjdźcie na wyznaczone przez siebie godziny i minuty, aby trwać z Nim i w Nim naszym Panu i Zbawicielu.

Przeżyjemy te święta inaczej, ale przeżyjmy je głębiej. Bardziej dojrzale, bo jest to takie ważne wydarzenie i doświadczenie naszego życia i naszych czasów. I na zakończenie przeżyjmy w zdrowiu, w rodzinnym i domowym zaciszu z nadzieją, że zaraza ustąpi i spotkamy się znowu -  w niedługim czasie - razem w naszej pięknej świątyni, na naszych ulicach, w szkole, w zakładach pracy i z naszymi rodzinami.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwy Bóg na świat powstał.

Ogłoszenia - Triduum PaschalneWielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego okresu w obecnym roku poprzez środki społecznego przekazu.

***TRIDUUM PASCHALNE 

fragmenty z zarządzenia Meteropolity Przemyskiego W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ,,W czasie COVID-19" z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego: 

I. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. 

II. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się z tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. 

III. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zachowaniem zasad podanych w pkt, 1. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): 

"Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei." 

Modlitwa w ciszy. 

Po niej kapłan modli się: ,,Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej. 

IV. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna poniżej), Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby. 

V. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: "Światło Chrystusa" i przejść do Orędzia Wielkanocnego, W czasie "Liturgii chrzcielnej" należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje "Liturgia Eucharystyczna". Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy przełożyć na inny czas. Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmartwychwstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać. 


***1. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie "Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn "Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18:00. 

2. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do rozpoczęcia 60 roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Przychodząc na adorację ze względów bezpieczeństwa nie całujemy krzyż i wizerunku Pana Jezusa tylko poprzez skłon oddajemy szacunek i cześć Jezusowi.  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się o godz. 9:00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 15:00. Po liturgii rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia.

3. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19:00 

4. Pokarmy na stół wielkanocny w tym roku proszę, aby pobłogosławił głowa rodziny w poranek wielkanocny, wg porządku:***BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
(Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego: 
- 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo: 

- Mt 6, 31 ab. 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: 

Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

Wszyscy: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Przewodniczący mówi:

Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: 

Amen.***5. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. W obecnym czasie w związku z zaistniałą sytuacją zapraszam wszystkich chętnych do licznego udziału za pomocą urządzeń transmisji internetowej. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19:00. 6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. będą wg porządku; 8:00, 10:00 suma i 11:30. Podobnie w Poniedziałek Wielkanocny. Nowe zdjęcia w galerii

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzeń, które miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej. Zostały dodane zdjęcia z Jerycha Różańcowego, obchodów Święta Chrztu Pańskiego oraz Orszaku Trzech Króli.

 Kliknij aby zobaczyć