ZAPYTANIE OFERTOWE







Zarszyn, dnia 31 stycznia 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

Szanowni Państwo,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej,
ul. Bieszczadzka 1 38-530 Zarszyn, ogłasza postępowanie ofertowe na usługi konserwatorskie pn.

”Prace budowlano-konserwatorskie we wnętrzu kościoła – usługi konserwatorskie”

Na potrzeby realizacji projektu pn. „"Oferta ZABYTKI ZARSZYNA – prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie", 
nr: RPPK.04.04.00-18-0030/16 
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert upływa: 06.03.2018 r., godz.: 11:00

Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach:


Zapytanie ofertowe [zobacz dokument]

Załączniki do zapytania [zobacz dokumenty]

Decyzje administracyjne [zobacz dokumenty]

Dokumentacja budowlana [zobacz dokumenty]


Pytania i wyjaśnienia 01-03-2018 [zobacz dokument]

Pytania i wyjaśnienia 02-03-2018 [zobacz dokument]




Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 2/2018

Szanowni Państwo,

W związku ze zidentyfikowaną pomyłką pisarską w zakresie opisu wzoru do kryterium Gwarancja, w postepowaniu ofertowym na usługi konserwatorskie pn.

”Prace budowlano-konserwatorskie we wnętrzu kościoła – usługi konserwatorskie”

na potrzeby realizacji projektu pn. „"Oferta ZABYTKI ZARSZYNA – prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie",
 nr: RPPK.04.04.00-18-0030/16
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca przedkłada skorygowane Zapytanie ofertowe. 


====================================================================

Zarszyn, dnia 9 marca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018

Szanowni Państwo,

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym z dnia 31.01.2018 r.  na usługi - prace konserwatorskie pn. "Prace budowlano-konserwatorskie we wnętrzu kościoła - usługi konserwatorskie" Na potrzeby realizacji projektu pn. "Oferta ZABYTKI ZARSZYNA - prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie", nr: RPPK.04.04.00-18-0030/16 realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej, ul. Bieszczadzka 1, 38-530 Zarszyn informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:


AURUM APIS Sp. z o. o.
ul. Ignacego Solarza 6/16,
35-118 Rzeszów


Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.



Załączniki [zobacz dokumenty]


====================================================================







Zarszyn, dnia 19 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018


Szanowni Państwo,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej,
ul. Bieszczadzka 1, 38-530 Zarszyn, ogłasza postępowanie ofertowe
 na roboty budowlane pn.

”Prace budowlano-konserwatorskie przy elewacji oraz dachu i wieży kościoła wraz z instalacją odgromową oraz instalacjami elektrycznymi”

Na potrzeby realizacji projektu pn. "Oferta ZABYTKI ZARSZYNA – prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie",
nr: RPPK.04.04.00-18-0030/16
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert upływa: 06.02.2018 r., godz.: 11:00


Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym:


Zapytanie ofertowe: [zobacz dokument]

Załączniki do zapytania: [zobacz dokumenty]

Decyzje i opinia administracyjna [zobacz dokumenty]

Dokumentacja budowlana: [zobacz dokumenty]

Pytania i wyjaśnienia 31-01-2018 [zobacz dokumenty]

Pytania i wyjaśnienia 01-02-2018 [zobacz dokumenty]


===================================================================

Zarszyn, dnia 12 luty 2018 r.



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018


Szanowni Państwo,
 W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym 
z dnia 19.01.2018 r. na roboty budowlane pn.

”Prace budowlano-konserwatorskie przy elewacji oraz dachu i wieży kościoła wraz z instalacją odgromową oraz instalacjami elektrycznymi”

Na potrzeby realizacji projektu pn. "Oferta ZABYTKI ZARSZYNA – prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie", nr: RPPK.04.04.00-18-0030/16 realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej, ul. Bieszczadzka 1, 38-530 Zarszyn informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę:

AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna,
31-161 Kraków, ul. Szlak 18/12



Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy w wybranym Wykonawcą. 

Załączniki [zobacz dokumenty]


===================================================================