Rządowy Program Odbudowy ZabytkówRządowy Program Odbudowy Zabytków to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochroną przed degradacją i niszczeniem.
Program skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (np. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace).
Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.

***
Nasza parafia otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie"
Wartość inwestycji wynosi 184 635 zł.
Rada Gminy Zarszyn w dniu 27 października 2023 r. podjęła uchwałę, w której określone zostały warunki złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie przez BGK S.A. Podkreślić należy, że rola gminy w Programie została określona jako pośrednika pomiędzy bankiem BGK udzielającym dotacji oraz beneficjentem końcowym czyli parafią. Nasza parafia będzie więc zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2% wskazanej powyżej dotacji.

Zobacz:

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

Giorgione - Pokłon pasterzy

W Święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Parafianom, Rodakom i Drogim Gościom, aby przyjście na świat Jezusa obdarzyło Was mocną wiarą, gorącą miłością i niezachwianą nadzieją. Pozwólmy, aby Jezus narodził się w nas na nowo i działał przez nas. Niech Boże Dziecię obdarza wszystkich pokojem, szczęściem w codziennych sprawach i obfitością łask. Życzymy, aby ten czas był okazją do zatrzymania się i zadumy nad dobrocią i wielkością naszego Pana.

Spowiedź adwentowa

Najbliższy czwartek 21 grudnia 2023 r. to dzień spowiedzi adwentowej. Spowiedź będzie po południu od godz. 14.30 do 17:00. Zapraszam serdecznie do skorzystania z możliwości duchowego przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. 

***
Co około 30 minut będzie rozdawana Komunia Święta. 
Osoby słabo słyszące mogą ze spowiedzi skorzystać w zakrystii.


Adwent

 
Rozpoczynamy okres  Adwentu. Ten okres liturgiczny dzieli się na dwie odrębne części:
- dni do 16 grudnia włącznie - wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów;
- dni od 17 do 24 grudnia włącznie - czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, II i III (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela. Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi - Matki Boga.
W czasie Adwentu przypada ważna uroczystość - 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

***
Zapraszamy od poniedziałku do soboty o 6:30 na Msze św. roratnie.