Uroczystość Zwiastowania PańskiegoPomimo że okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym w liturgii i ra­czej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pań­skiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca.

W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Naj­świętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Uro­czystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Du­chowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wielkopostne nabożeństwa


W piątki Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży o godz.16:00  oraz dla doro­słych o godz. 17:00.
W niedzielę o godz. 16:00 Gorzkie Żale z ka­zaniem pasyjnym.

Wielki Post 2014 - Środa Popielcowa

 
Wielki Post to czterdzieści świętych dni przygotowania do Wielkanocy - od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku - wzorem czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Kościół wraz z katechumenami pokutnikami gotuje się do obchodu trzech dni Triduum Paschalnego. Czyni to przez rezygnację z rozmaitych przyjemności; zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wierni przeznaczają na pomoc ubogim; zaoszczędzony czas wspólnota wiernych poświęca słuchaniu słowa Bożego (rekolekcje wielkopostne, poranne spotkania modlitewne, obrzędy pokutne). Przez bardziej intensywne sprawowanie Eucharystii oraz sakramentu pokuty i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalna. Dochodzi do tego rozważanie z wdzięcznością męki Chrystusa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale). Zewnętrznymi oznakami Wielkiego Postu są: fioletowy kolor szat liturgicznych, rezygnacja z ozdobnych elementów wystroju kościoła i gry na organach, brak „alleluja” i „gloria”.