Wielkopostne nabożeństwa


W piątki Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży o godz.16:00  oraz dla doro­słych o godz. 17:00.
W niedzielę o godz. 16:00 Gorzkie Żale z ka­zaniem pasyjnym.