Obchody Roku Wiary w AdwencieRok Wiary rozpoczęty się 11 października 2012 roku, czyli w 50-tą rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. Benedykt XVI pisze w swym liście, że sądzi, iż ta właśnie zbieżność "może być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II "nie tracą wartości ani blasku" (nr 5). Sobór był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku. Jest nim nadal, ale jego dziedzictwo nie w pełni zostało wszędzie przyjęte. Co gorsza, tu i ówdzie zostało zafałszowane różnymi interpretacjami. Dlatego trzeba nam wracać do soborowych dokumentów, z których możemy się uczyć autentycznej wiary.

Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to także 20. rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest jednym z najważniejszych owoców Soboru watykańskiego II. Papież przypomina słowa swego błogosławionego poprzednika, który wyraził nadzieję, że "Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego". "Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien - pisze w swym liście Benedykt XVI - wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie ​​Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii".

Rok WiaryBenedykt XVI ogłosił, że 11 października 2012 rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Będzie on związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla.

W kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra na zakończenie międzynarodowego spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji Ojciec Święty podkreślił również konieczność kompleksowego spojrzenia na świat, jak to ujmowały dokumenty soborowe.
 
Porta fidei czyli "Podwoje wiary" - taki tytuł nosi list apostolski Benedykta XVI w formie motu proprio, ogłaszający w Kościele "Rok Wiary". O wydanym dziś dokumencie Papież wspomniał już wczoraj, zapowiadając na zakończenie kongresu nowej ewangelizacji tę duszpasterską inicjatywę. Jak wyjaśnia sam Ojciec Święty, od początku pontyfikatu zależało mu na tym, aby Kościół odnalazł na nowo drogi wiary i rozniecił w sobie "radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem".

Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać na co dzień, a nie tylko przy szczególnych okazjach? Niewątpliwie tak, ale jest też prawdą, że potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka natura. Dlatego jest powodem do radości i zaangażowania to, że Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. List apostolski Porta fidei opublikowany z tej okazji, to tekst, który powinien stać się przedmiotem osobistej i wspólnotowej refleksji i modlitwy. Papież po raz kolejny potwierdza, iż rzeczywiście jest wielkim nauczycielem wiary.
 
Wśród pomocy na Rok Wiary wyróżniamy te, które mówią o samej wierze, o jej naturze i jej relacji do rozumu, a także o jej znaczeniu w życiu człowieka. Zamieszczamy więc poniżej wybór tekstów na ten temat. Pochodzą one z Pimsa Świętego, z dokumentów Kościoła, a także z refleksji prowadzonej przez teologów. Jest to pomoc do wypełnienia zachęty Ojca Świętego Benedykta XVI, aby w Roku Wiary "zastanowić się nad samym aktem wiary" (Porta fidei 9).

Peregrynacja relikwii bł. Jana Pawła II w parafii Zarszyn

Peregrynacja Krzyża i relikwii bł. Jana Pawła II w dniach 27-28 lipca 2012 r.Wspólna modlitwa

 
W piątek dnia 27 lipca 2012 roku Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik modlił się przy krzyżu papieskim i przy relikwiach bł. Jana Pawła II razem ze wspólnotami parafialnymi z Beska i Zarszyna. O godz. 18.00 przewodniczył Mszy Świętej na rozpoczęcie peregrynacji w Zarszynie, gdzie  udzielił  młodzieży sakramentu bierzmowania.