Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zarszynie


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  w Zarszynie rozpoczęła się mszą świętaą sprawowaną przez ks. Antoniego Obłozę i ks. Rudolfa Zubika. Po mszy wyruszyła procesja do czterech ołtarzy.[czekamy na fotografie]