Wielkanoc 2014
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego 
dla wszystkich mieszkańców Parafii Zarszyn.

Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Po Liturgii adoracja w Ciemnicy.
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – o godz. 10:00 nabożeństwo drogi krzyżowej, zwłaszcza dzieci i młodzież. Liturgia Męki Pańskiej wraz z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 17:00. Po Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim. Początek nowenny do Miłosierdzia Bożego.
WIELKA SOBOTA – poświęcenie pokarmów: 9:00, 12:00 i 15:00.  Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o godz. 18:00 (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych-prosimy przynieść ze sobą świece). Drugi dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego.
WIELKANOC – zapraszamy na Eucharystię z procesją rezurekcyjną o godz. 6.00, pozostałe Msze św. w tym dniu: 10:30 i 12:00.
 

Uroczystość Zwiastowania PańskiegoPomimo że okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym w liturgii i ra­czej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pań­skiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca.

W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Naj­świętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Uro­czystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Du­chowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wielkopostne nabożeństwa


W piątki Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży o godz.16:00  oraz dla doro­słych o godz. 17:00.
W niedzielę o godz. 16:00 Gorzkie Żale z ka­zaniem pasyjnym.

Wielki Post 2014 - Środa Popielcowa

 
Wielki Post to czterdzieści świętych dni przygotowania do Wielkanocy - od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku - wzorem czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Kościół wraz z katechumenami pokutnikami gotuje się do obchodu trzech dni Triduum Paschalnego. Czyni to przez rezygnację z rozmaitych przyjemności; zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wierni przeznaczają na pomoc ubogim; zaoszczędzony czas wspólnota wiernych poświęca słuchaniu słowa Bożego (rekolekcje wielkopostne, poranne spotkania modlitewne, obrzędy pokutne). Przez bardziej intensywne sprawowanie Eucharystii oraz sakramentu pokuty i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalna. Dochodzi do tego rozważanie z wdzięcznością męki Chrystusa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale). Zewnętrznymi oznakami Wielkiego Postu są: fioletowy kolor szat liturgicznych, rezygnacja z ozdobnych elementów wystroju kościoła i gry na organach, brak „alleluja” i „gloria”.

Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej)

Dnia 2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać. Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.

W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowoochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie. Z maryjnym świętem łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę, jak np. "Gromnica - zimy połowica", "Na Gromniczną mróz - chowaj chłopie sanie, szykuj wóz, czy "Na Gromniczną ciecze - to się zima wlecze". W tym dniu pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś słoneczne - przeszkody i trudności. Stare porzekadło ludowe mówi, że o ile dzień zimowego przesilenia słonecznego 21 grudnia był najciemniejszy w roku, to na Nowy Rok "przybywa dnia na barani skok", a na Trzech Króli już "na jeleni skok". 2 lutego dzień jest już dłuższy o całą godzinę, a do 21 marca przybywa dnia szczególnie szybko.

 [więcej:http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,4535,2-lutego-ofiarowanie-panskie-mb-gromnicznej.html]

Uroczystość Objawienia PańskiegoDnia 6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościołach święcona jest kreda, którą zgodnie z dawną polską tradycją, na drzwiach wejściowych do polskich domów i mieszkań kreślimy litery: C+M+B 2014.

Św. Augustyn skrót C+M+B objaśniał jako Christus Multorum Benefactor (tłumacz.
Chrystus Dobroczyńca wielu). Dziś ten skrót przyjęto objaśniać jako: Christus Mansioni Benedicat  (tłumacz. Niech Chrystus błogosławi temu domowi)