List Komitetu Społecznego

Komitet Społeczny przeciwko budowie nadajnika w Zarszynie


Zarszyn, dnia 29 stycznia 2023 r.Do Mieszkańców
Zarszyna i Posady Zarszyńskiej


Niniejszym informujemy mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, że w dniu 13 stycznia br. Wójt Gminy Zarszyn wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ”Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr San71112A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” na działce nr ew. 870/7 w miejscowości Zarszyn w Gminie Zarszyn. Firma Play po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na inwestycję w lutym 2022 r. Skutecznie odwołaliśmy się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wówczas decyzja została skierowana do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2022 r. ta sama firma ponownie złożyła wniosek o wydanie decyzji na budowę nadajnika. W imieniu mieszkańców, którzy wyrazili taką wolę podpisując się na listach sprzeciwu, po raz drugi odwołaliśmy się do SKO w Krośnie.

Zwracamy się do Mieszkańców obu miejscowości o poparcie społeczne dla zablokowania tej budowy. Największe kontrowersje budzi lokalizacja nadajnika. Ma być on posadowiony w centrum Zarszyna, na działce nr ew. 870/7. Jest to działka tartaku, obok drogi na cmentarz i sklepu Stokrotka. Na nadajniku ma być usytuowane 9 anten, w tym 3 radiowe. Mieszkańcy nie mają żadnej wiedzy na temat poziomów pól elektromagnetycznych, jakie będą generowane przez nadajnik oraz ich szkodliwości na organizmy żywe. To bomba z opóźnionym zapłonem podłożona w centrum Zarszyna.

Wieża będzie miała 56 m wysokości i będzie wyższa o 23 m od wieży kościelnej. Zarzuty w kwestii bezpieczeństwa wysnuliśmy na podstawie około 25 tysięcy publikacji naukowych, które wyraźnie wskazują na szkodliwość tego typu budowli w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Dla podkreślenia wagi tej decyzji informujemy, że kilkadziesiąt metrów od planowanej lokalizacji masztu zamieszkują dwie osoby z rozrusznikiem serca.

Równocześnie prosimy mieszkańców o podpisywanie listy pod petycją do Starosty Sanockiego w celu niewydania pozwolenia na jej budowę. Lista poparcia będzie dostępna przez 2 tygodnie w sklepie żelaznym Pani Beaty i Piotra Piech.

Informujemy, że w dniu 11 lutego w sobotę w Domu Kultury w Zarszynie o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie otwarte o charakterze informacyjnym dla tych osób, które chcą się dowiedzieć jakie zagrożenia niesie za sobą milcząca zgoda na nadajniki tego typu.


Członkowie Komitetu 

Nowy Rok 2023
W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Jednak z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim sercem Źródło i Początek naszego życia - Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.


***
Intencje:


Ogólna: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.


Diecezjalna: Módlmy się o dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.


Parafialna: Módlmy się o odpowiednie owoce zawierzenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.