Ogłoszenia1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami!

2. We wtorek wspomnienie św. Jan Bosko (1815-1888), założyciela salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielkiego pedagoga i apostoła młodzieży.

Hans Memling, Ofiarowanie Chrystusa w Świątyni3. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie - Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. W ten dzień Msze Święte w naszej parafii będą o godz. 8:00 i 18:00.

4. Z inicjatywy papieża Św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie klasztory klauzurowe.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

6. W czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej.

7. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w kościele można skorzystać codziennie, a w piątek od godz. 15:00. 

8. Piątek to także dzień adoracji Najśw. Sakramentu od godz. 12:00 do 17:00. Harmonogram adoracji:


godz.

adorujący parafianie i grupy:

1200

Wystaw. Najśw. Sakramentu

koronka do Bożego Miłosierdzia

Cicha, Gołębia, Jaćmierska, Lipowa, Myśliwiecka, Szkolna, Wspólna i Zielna

1300

różaniec część radosna

Beskidzka, Rzeczna, Słoneczna,
Wierzbowa i Wrzosowa

1400

różaniec część światła

Chmielna, Górna, Kwiatowa, Podkarpacka, Rolna, Sadowa, Spokojna, Świerkowa, Zamkowa, Zachodnia, Zagumna i Wiejska

1500

różaniec część bolesna

ul. Bieszczadzka, Długa, Jesionowa, Poprzeczna, Wschodnia, Zamieście i Zielona

1600

różaniec część chwalebna

ul. Browarna, Cegielniana, Kortowa, Leśna, Łożańskiego, Modrzewiowa, Obszarowa, Polna, Parkowa Sportowa i Stawowa

1700

nabożeństwo pierwszopiątkowe

EUCHARYSTIA
9. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Msza św. i różaniec fatimski o godz. 17:00.

10. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie będzie poświęcenie soli i wody z racji dnia poświęconego św. Agacie i zmiana tajemnic różańcowych. O prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Różę św. Jana Pawła II.

11. Poniżej można zapoznać się z Listem Komitetu Społecznego w ważnej sprawie dotyczącej naszej społeczności - budowy masztu telekomunikacyjnego w Zarszynie.

12. Pan Pelczarski informuje, że 2 i 3 lutego 2023 r. w Sali Kina w godz. 12:30 - 15:30 będzie zbierał składki dobrowolnego ubezpieczenia budynków.
***
Msze święte w tygodniu będą odprawiane według następującego porządku:
Kliknij na wykaz ⬆ aby powiększyć

List Komitetu Społecznego

Komitet Społeczny przeciwko budowie nadajnika w Zarszynie


Zarszyn, dnia 29 stycznia 2023 r.Do Mieszkańców
Zarszyna i Posady Zarszyńskiej


Niniejszym informujemy mieszkańców Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, że w dniu 13 stycznia br. Wójt Gminy Zarszyn wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ”Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr San71112A wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” na działce nr ew. 870/7 w miejscowości Zarszyn w Gminie Zarszyn. Firma Play po raz pierwszy wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na inwestycję w lutym 2022 r. Skutecznie odwołaliśmy się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wówczas decyzja została skierowana do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2022 r. ta sama firma ponownie złożyła wniosek o wydanie decyzji na budowę nadajnika. W imieniu mieszkańców, którzy wyrazili taką wolę podpisując się na listach sprzeciwu, po raz drugi odwołaliśmy się do SKO w Krośnie.

Zwracamy się do Mieszkańców obu miejscowości o poparcie społeczne dla zablokowania tej budowy. Największe kontrowersje budzi lokalizacja nadajnika. Ma być on posadowiony w centrum Zarszyna, na działce nr ew. 870/7. Jest to działka tartaku, obok drogi na cmentarz i sklepu Stokrotka. Na nadajniku ma być usytuowane 9 anten, w tym 3 radiowe. Mieszkańcy nie mają żadnej wiedzy na temat poziomów pól elektromagnetycznych, jakie będą generowane przez nadajnik oraz ich szkodliwości na organizmy żywe. To bomba z opóźnionym zapłonem podłożona w centrum Zarszyna.

Wieża będzie miała 56 m wysokości i będzie wyższa o 23 m od wieży kościelnej. Zarzuty w kwestii bezpieczeństwa wysnuliśmy na podstawie około 25 tysięcy publikacji naukowych, które wyraźnie wskazują na szkodliwość tego typu budowli w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. Dla podkreślenia wagi tej decyzji informujemy, że kilkadziesiąt metrów od planowanej lokalizacji masztu zamieszkują dwie osoby z rozrusznikiem serca.

Równocześnie prosimy mieszkańców o podpisywanie listy pod petycją do Starosty Sanockiego w celu niewydania pozwolenia na jej budowę. Lista poparcia będzie dostępna przez 2 tygodnie w sklepie żelaznym Pani Beaty i Piotra Piech.

Informujemy, że w dniu 11 lutego w sobotę w Domu Kultury w Zarszynie (godzina zostanie ustalona w terminie późniejszym) odbędzie się spotkanie otwarte o charakterze informacyjnym dla tych osób, które chcą się dowiedzieć jakie zagrożenia niesie za sobą milcząca zgoda na nadajniki tego typu.


Członkowie Komitetu 

Nowy Rok 2023
W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Jednak z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim sercem Źródło i Początek naszego życia - Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.


***
Intencje:


Ogólna: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.


Diecezjalna: Módlmy się o dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie.


Parafialna: Módlmy się o odpowiednie owoce zawierzenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.