Rządowy Program Odbudowy ZabytkówRządowy Program Odbudowy Zabytków to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochroną przed degradacją i niszczeniem.
Program skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (np. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace).
Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.

***
Nasza parafia otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie"
Wartość inwestycji wynosi 184 635 zł.
Rada Gminy Zarszyn w dniu 27 października 2023 r. podjęła uchwałę, w której określone zostały warunki złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie przez BGK S.A. Podkreślić należy, że rola gminy w Programie została określona jako pośrednika pomiędzy bankiem BGK udzielającym dotacji oraz beneficjentem końcowym czyli parafią. Nasza parafia będzie więc zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2% wskazanej powyżej dotacji.

Zobacz:

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

Giorgione - Pokłon pasterzy

W Święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Parafianom, Rodakom i Drogim Gościom, aby przyjście na świat Jezusa obdarzyło Was mocną wiarą, gorącą miłością i niezachwianą nadzieją. Pozwólmy, aby Jezus narodził się w nas na nowo i działał przez nas. Niech Boże Dziecię obdarza wszystkich pokojem, szczęściem w codziennych sprawach i obfitością łask. Życzymy, aby ten czas był okazją do zatrzymania się i zadumy nad dobrocią i wielkością naszego Pana.

Spowiedź adwentowa

Najbliższy czwartek 21 grudnia 2023 r. to dzień spowiedzi adwentowej. Spowiedź będzie po południu od godz. 14.30 do 17:00. Zapraszam serdecznie do skorzystania z możliwości duchowego przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. 

***
Co około 30 minut będzie rozdawana Komunia Święta. 
Osoby słabo słyszące mogą ze spowiedzi skorzystać w zakrystii.


Adwent

 
Rozpoczynamy okres  Adwentu. Ten okres liturgiczny dzieli się na dwie odrębne części:
- dni do 16 grudnia włącznie - wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów;
- dni od 17 do 24 grudnia włącznie - czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, II i III (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela. Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi - Matki Boga.
W czasie Adwentu przypada ważna uroczystość - 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

***
Zapraszamy od poniedziałku do soboty o 6:30 na Msze św. roratnie.

Zaproszenie
W dniu wspomnienia świętej Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej członkowie zarszyńskiego Chóru Parafialnego zwracają się z prośbą o wsparcie w podtrzymaniu tradycji śpiewu chóralnego w naszej parafii. 
Chór to zbiór osób, które podzielone na cztery głosy śpiewem tworzą piękną melodię. Od niepamiętnych czasów w zarszyńskiej parafii istniał chór, który swoim śpiewem uświetniał uroczystości parafialne oraz święta.
Dlatego zwracamy się do wszystkich parafian, którzy lubią śpiewać, czują muzykę aby nie wstydzili się i wstąpili w szeregi naszego zarszyńskiego chóru.
Zarszyński chór ma charakter amatorski, śpiewacy uczą się wszystkiego od podstaw na pamięć bez znajomości nut, pod okiem naszego Pana organisty, który zawsze służy pomocą i wsparciem. Wszystko to w miłej i przyjaznej, niekiedy wesołej atmosferze.
Zachęcamy wszystkich niezależnie od wieku, kobiety i mężczyzn, aby odważyli się i pomogli w podtrzymaniu jakże pięknej tradycji zarszyńskiego chóru.
Nie bądźcie obojętni na naszą prośbę, nie dajcie się prosić. Przyjdźcie!!!
 
Podpisani członkowie Zarszyńskiego Chóru Parafialnego.


Odpust ku czci św. Marcina Biskupa

Dziś w dniu 11 listopada obchodzimy w naszej parafii uroczysty odpust ku czci św. Marcina Biskupa .
Św. Marcin urodził się ok. 317 r. Podobnie jak jego ojciec był żołnierzem, chociaż po przyjęciu chrztu zgodnie z ówczesnym zwyczajem zrezygnował ze służby wojskowej. Później przez dziesięć lat żył w pustelni, a następnie założył najstarszy klasztor w Galii. Słynął z cnoty, ascetycznego życia a także z cudów. W 371 r. został wybrany biskupem Tours.
Marcin umiera w 397 r. i niemal natychmiast zaczyna się szerzyć jego kult - najpierw we Francji, a następnie w całej ówczesnej Europie. Św. Marcin jest pierwszym świętym Kościoła zachodniego spoza grona męczenników.
Ikonografia często bazuje na przełomowym wydarzeniu z życia świętego i podkreśla miłosierdzie Marcina. Sam św. Marcin przedstawiany jest w ikonografii jako żołnierz oddający pół płaszcza żebrakowi zobaczywszy go u bram miasta sponiewieranego i marznącego. Następnej nocy Św. Marcin miał ujrzeć we śnie odzianego w ten płaszcz Chrystusa, który do otaczających Go aniołów mówił: "To Marcin okrył mnie swoim płaszczem".
Św. Marcin jest patronem armii, rycerzy, żołnierzy, podróżujących, uchodźców, kowali i płatnerzy, żebraków, pasterzy, tkaczy, rękawiczników, właścicieli winnic, garbarzy, hotelarzy i wielu innych.

***
"Niech św. Marcin pomoże nam zrozumieć, że tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy starali się dzielić z innymi, będzie można stawić czoło wielkiemu wyzwaniu naszego czasu, jakim jest konieczność budowania pokojowego i sprawiedliwego świata, w którym każdy będzie mógł żyć godnie. (…)
Zwracamy się teraz do Najświętszej Maryi Panny prosząc, aby pomagała wszystkim chrześcijanom stawać się na wzór św. Marcina wielkodusznymi świadkami Ewangelii miłości i niestrudzenie budować kulturę solidarnego dzielenia się z innymi."

Benedykt XVI
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 11.11.2007 r.

***
Warto przeczytać

Zachęcamy do lektury trzech opracowań dotyczących rozwoju kultu św. Marcin w naszym kraju:

  • Waldemar Rozynkowski Przejawy kultu św. Marcina w Polsce: wybrane zagadnienia”  [czytaj]
  • Ks. Władysław Nowak „Św. Marcin z Tours: duchowość, kult, wzór ewangelizacji w dziele integracji Europy”  [czytaj]
  • Grażyna Karolewicz „Kult św. Marcina w Polsce do schyłku XVI w.” [czytaj]

Narodowe Święto Niepodległości
Dziś w dniu 11 listopada świętujemy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości dziękujemy Bogu za dar niepodległości i suwerenności naszego państwa oraz pamiętamy w modlitwach o tych, którzy walczyli i złożyli najwyższa ofiarę za wolność ojczyzny.


***
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przygotowania do odpustuW środę 8 listopada rozpoczniemy Triduum – trzy dni modlitw przygotowujących nas do uroczystości odpustowych ku czci pierwszego Patrona naszej Parafii  Świętego Marcina Biskupa.
***
W sobotę 11 listopada odpust ku czci Świętego MarcinaMsze święte w tym dniu: suma o 11:00 oraz wieczorem o 17:00. 
W związku z odpustem proszę o podjęcie posługi przy baldachimie, feretronach i chorągwiach.


Uroczystość Wszystkich ŚwiętychW środę  1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą o 08:00, 10:00, a o 12:00 z procesją na cmentarzu.

W czwartek 2 listopada przypada Dzień Zaduszny. Zapraszamy na Msze święte o 15:00 (na cmentarzu z procesją modlitewną) oraz o 17:00 w kościele.

***
Przez cały listopad będziemy się modlić za zmarłych w wypominkach każdego dnia od poniedziałku do soboty.

Każdego dnia można zyskiwać odpusty i ofiarować je za zmarłych. Odpusty mogą być zupełne i cząstkowe. Odpusty zupełny można uzyskać tylko 1 raz na dzień. Warunkami uzyskania odpustu zupełnego są:

➤w danym dniu przyjąć Komunię Św. będąc oczywiście w stanie łaski uświęcającej po sakramentalnej spowiedzi / jedna spowiedź wystarcza tak długo jak wytrwamy bez grzechu śmiertelnego /

➤pomodlić się intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego- np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo albo jakąkolwiek inną modlitwą

➤wzbudzić pragnienie takiej bliskości z Panem Jezusem aby od Niego nie oddzielał nas nawet najmniejszy grzech

➤wykonać czynność obdarzoną odpustem zupełnym (jedno zadanie):
- od dniach od 1 do 8 listopada na cmentarzu odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i jakąkolwiek modlitwę za zmarłych;
- w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w kościele lub kaplicy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i jakąkolwiek modlitwę za zmarłych
- odmówić różaniec albo koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele przed Najświętszym Sakramentem
- przez pól godziny adorować Najświętszy Sakrament albo czytać Pismo Święte.

W miesiącu listopadzie odpusty ofiarujemy za zmarłych.
Nabożeństwa różańcoweW październiku nabożeństwa różańcowe w tygodniu będą po Mszy Świętej wieczornej o godz. 17:00, a w niedziele o 9:30

***
Za odmówienie różańca w gronie rodziny albo w kościele  (1 x na dzień) można pod zwykłymi warunkami otrzymać łaskę odpustu zupełnego czyli całkowitego darowania kary za grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Warunki otrzymania łaski odpustu zupełnego są następujące:
– w tym dniu będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą,
– wzbudzić w sobie takie pragnienie bliskości z Panem Jezusem, aby od Niego nie oddzielał nas nawet najmniejszy grzech,
– pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego np. odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo albo inną.


Przypomnienie

Od najbliższej niedzieli 1 października powracamy do jesienno-zimowego układu nabożeństw. Msze Święte w niedzielę będą sprawowane w godzinach: 8:00, 10:00 i 16:00.

W dni powszednie Msza Święta codziennie o godz.17:00.

Ogłoszenie


W środę nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej
Zapraszamy tworzących Bractwo Szkaplerza Świętego oraz wszystkich chętnych. 

Beatyfikacja Rodziny Ulmów

Dzisiaj w dniu 10 września 2023 r. w Markowej odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów: Wiktorii i Józefa wraz z ich siedmiorgiem dzieci: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi i Dziecka, które w momencie śmierci było jeszcze w łonie matki. Po raz pierwszy w historii Kościoła do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina wraz z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Ponieśli oni śmierć męczeńską, ponieważ w swoim domu dali schronienie ośmiu Żydom, którzy także zostali zamordowani z rąk hitlerowców. Otrzymaliśmy jako wzór cnót chrześcijańskich wyjątkową rodzinę. W oparciu o przykład drogi do świętości rodziny Ulmów możemy odnaleźć wartość wiernej miłości małżeńskiej, realizację powołania do ojcostwa i macierzyństwa, otwarcia na dar każdego poczynającego się w rodzinie życia. Droga tej rodziny do świętości to także życie miłością bliźniego na co dzień. Świadkowie procesu beatyfikacyjnego wskazywali, że Ulmowie byli ludźmi uczciwymi, sumiennymi i odpowiedzialnymi w wypełnianiu codziennych obowiązków. Pomagali innym i czynili to bez rozgłosu. Niech przykład tej chrześcijańskiej rodziny, pobudzi nasze rodziny do jeszcze gorliwszego życia wiarą i miłością bliźniego.


Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24W poniedziałek 4 września 2023 r. Mszą Świętą o godz. 8:00 rozpoczynamy rok szkolny 2023/24. Po Mszy Św. nastąpi ogólne spotkanie na boisku szkolnym, a następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.***
Zachęcamy do zapoznania się ze słowem pasterskim Metropolity Przemyskiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego 2023/2024: [LINK]
Beatyfikacja Rodziny Ulmów
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem Dzieci, która odbędzie się 10 września 2023 r. w Markowej została opracowana oficjalna strona internetowa dostępna pod adresem: ulmowie.pl


***
W naszej parafii w piątek  1 września 2023 r. rozpoczniemy nowennę przed beatyfikacją Rodziny Ulmów z Markowej. Zapraszamy do udziału w przygotowaniu do wielkich wydarzeń w naszej Archidiecezji.

Powitanie nowego proboszcza w Parafii Zarszyn

 Dziś w sobotę 19 sierpnia 2023 r. posługę w parafii rozpoczyna ks. Andrzej Wolanin, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Nowemu proboszczowi życzymy wielu sukcesów duszpasterskich i inwestycyjnych, a także opieki Matki Bożej Szkaplerznej i św. Marcina biskupa patronów parafii.

***
Wcześniej w tym tygodniu w środę 16 sierpnia 2023 r. nastąpiło o godz. 9:00 kanoniczne przekazanie parafii nowemu proboszczowi w obecności ks. dziekana i przedstawicieli Rady Duszpasterskiej.

Pożegnanie ks. Zdzisława Babiarza
Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla ks. kanonika Zdzisława Babiarza za posługę duszpasterską w naszej parafii w latach 2017-2023. Dziękujemy za przeprowadzenie licznych prac renowacyjnych w naszej świątyni, dzięki czemu mogliśmy świętować w pięknie odnowionym kościele jubileusz 150-lecia jej budowy. 

Za przykładem świętego Marcina Biskupa życzymy niesłabnącego żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej drodze oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Niech Matka Boża Szkaplerzna otacza księdza Matczyną miłością i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne w dalszej posłudze duszpasterskiej.

Akcja pomocy dla SłoweniiAkcja pomocy dla Słowenii

Apel Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii

Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Pod wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów euro.

Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie.

Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi.

Proszę, aby tego dnia, podczas wszystkich Mszy świętych modlić się w intencji poszkodowanych, a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym.

Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.


+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.Intencje różańcowe na sierpień
Intencje różańcowe

Papieska - módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Diecezjalna - za wszystkich, którzy przez zniewolenie nałogami odeszli od Boga i Kościoła.

Parafialna - za naszą Ojczyznę, aby ten miesiąc był czasem wypraszania pokoju w kraju i na świecie.


Ogłoszenie - pielgrzymkowy szlak
W najbliższym tygodniu przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję! Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

***
Wszystkich chętnych natomiast zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Strachociny 16 sierpnia 2023 r. - wyjście z parkingu przy kościele o godz. 14:00.  
Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do przyszłej niedzieli.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Parafii Zarszyn

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochroną przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.
W efekcie złożonych wniosków nasza parafia otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie". Wartość inwestycji wynosi 184 635 zł.

***
O szczegółach realizacji będziemy informować w najbliższym czasie.

Odpust parafialny

W naszej parafii 16 lipca 2023 r. to dzień odpustu parafialnego.

***
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie

Królowo Szkaplerza Świętego i Matko nasza. Zawierzam Ci moją duszę, ciało, teraźniejszość i przyszłość, szczęście doczesne i wieczne. Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany Zakon Karmelitański, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości dwudziestego pierwszego wieku odchodzącej od Twojego Syna.

Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła Powszechnego, naszego narodu, parafii i każdej rodziny. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić w tym nowym znaku Twojej obecności pośród nas w obecnym i następnych pokoleniach z większą skutecznością. 
Maryjo! Obecnie oddaję Ci moje myśli, modlitwy, pracę, uczucia, rozum i wolę, abyś kierowała nimi dla dobra mego i całego Kościoła. Poprzez Szatę Twoich Cnót zsyłaj na ten świat pokój i miłość Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.***
Dziękujemy wszystkim za pomoc w jego przygotowaniu i godnym uczczeniu Matki Bożej Szkaplerznej w tygodniu poprzedzającym uroczystości i dzisiaj.


Czas wakacji i urlopów...W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
***
W miesiącu sierpniu nie będzie w Zarszynie Mszy św. wieczornej w niedziele i święta. Jednocześnie Msza św. będzie sprawowana w Długiem o godz. 16:00.

***
W tym tygodniu nasze prośby kierujemy do Matki Bożej Szkaplerznej. Podczas Nowenny prosimy Ją we wszystkich naszych osobistych, rodzinnych i wspólnotowych potrzebach. Zwieńczeniem będzie uroczystość odpustowa w naszej parafii w następną niedziele o godz. 11:00 - serdecznie zapraszam.W niedzielę - 16 lipca - przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, popularnie zwanej Matką Bożą Szkaplerzną. Na tej górze duchowi synowie proroka Eliasza oddawali się gorliwej modlitwie. W tan sposób narodził się zakon karmelitański, który w XII wieku ze względu na prześladowania przeniósł się do Europy. Z kultem Matki Bożej z Góry Karmel związany jest szkaplerz. W 1251 roku Maryja objawiła się Szymonowi Stockowi (generałowi zakonu karmelitów). Zapewniła wówczas, że kto będzie nosił ten znak, nie zazna ognia piekielnego. W tym dniu można przyjąć szkaplerz w naszej parafii. 
Zapraszamy serdeczniej na wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela na uroczystą sumę odpustową o godz. 11:00. Chór parafialny proszę o posługę swoimi pięknymi głosami, Panie z Kół gospodyń wiejskich o zabranie obrazów, dzieci komunijne i młodsze o sypanie kwiatów i dzwonienie, panów strażaków o zabranie chorągwi i panów o posługę przy baldachimie. O prowadzenie modlitwy różańcowej przed sumą proszę Różę św. Marcina.


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek 8 czerwca 2023 r. celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Nasz udział w procesji eucharystycznej był publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest zawsze obecny w naszym życiu. Podczas tej uroczystości dzieci z klasy 4 SP przeżywały swoją rocznicę I Komunii Św.
Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz przy ul. Zielnej, drugi przy ul. Jaćmierskiej, trzeci przy ul. Lipowej obok biblioteki i czwarty przy kościele na parkingu obok zabytkowego dębu, gdzie nastąpiło jej zakończenie. 
Dziękuję za czynne włączenie się w przygotowanie procesji:  orkiestrze "Lutnia", chórowi parafialnemu, parafianom niosącym baldachim, chorągwie, feretrony, a także Różom Niepokalanego Poczęcia NMP, Św. Agaty i św. Matki Teresy z Kalkuty za adorację. Dziękuję służbie strażackiej za zabezpieczenie drogi na czas procesji, a także dzieciom za sypanie kwiatów i dzwonienie dzwonkami oraz wszystkim wiernym za pobożny udziału w Eucharystii i procesji. 


***
Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie o godz. 18:00 prze Oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego...***
Intencje różańcowe

Papieska: Aby międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Diecezjalna: Za tych którzy przeżywają życiowe trudności, aby w Kościele odnaleźli potrzebną pomoc i wsparcie.

Parafialna: w intencjach rodzin, które zostały zawierzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby były wierne złożonym obietnicom.


Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii
Dzisiaj w naszej parafii dzień I Komunii Świętej. Dziękuję rodzicom dzieci za pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej i dar ołtarza. Przez cały tydzień dzieci zapraszamy do modlitwy w następujących intencjach;

  • poniedziałek - za rodziców chrzestnych
  • wtorek - za Ojca Św., kapłanów i misje święte
  • środa  - zawierzenie Matce Bożej i złożenie przyrzeczeń abstynenckich
  • czwartek  - za rodziców
  • piątek  - nauczycieli i wychowawców
  • sobota  - za babcie i dziadków.


***
Parafia Jaćmierz organizuje pielgrzymkę do Warszawy, Niepokalanowa, Lichenia i Kalisza 24-25.06.2023 r. Koszt wyjazdu to 490,00 PLN.  Szczegóły na plakacie poniżej.

Intencje
***
Intencje

Papieska: Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Diecezjalna: O nowe powołania kapłańskie, szczególnie dla naszej archidiecezji.

Parafialna: O powrót do tradycji naszej ojczyzny i związane z nim życie modlitewne Litanią Loretańską.Maryjny miesiąc maj
Rozpoczynamy maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omdlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali w dzień powszedni, niedzielę i święta po Mszy św. wieczornej o godz. 18:30. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

✷✷✷
We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych. 

✷✷✷
W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. 


Niedziela Miłosierdzia Bożego
Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.Poniedziałek Wielkanocny
Dzisiaj drugi dzień świąt i drugi dzień w oktawie Wielkanocy - Wielkanocny Poniedziałek. Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego - Zielonych Świąt. Ten pierwszy tydzień Wielkanocy, a zwłaszcza jego pierwszy dzień, mają bardzo uroczysty charakter, do tego stopnia, że nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych uroczystości. W ten sposób Kościół podkreśla fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla chrześcijaństwa. Cieszmy się więc i radujmy największym cudem Pana Jezusa, który na powrót otwiera nam bramy Nieba. Baczmy jednak, aby formy tej radości i kultura naszej zabawy, były godne i roztropne.

Liturgia najbliższych dni zaprasza nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, przynagla nas do związania z Nim całej swojej egzystencji, do odkrycia w Nim najgłębszej prawdy o nas samych i o naszej misji głoszenia Jego Królestwa. Nie żałujmy czasu na Eucharystię, która jest ciągle tą samą Paschalną Ofiarą Chrystusa.


***
1. Przyszła niedziela kończy oktawę Wielkanocy. Różaniec odmówmy indywidualnie. To tak zwana niedziela przewodnia lub biała, a z ustanowienia Kościoła Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, o godz. 15:00 będzie Eucharystia i nabożeństwo, a następnie w Domu Kultury w Zarszynie (sala dawnego kina) przedstawienie pt. „Umęczon pod Pońskim Piłatem” - w wykonaniu grupy teatralnej „Mała scena wielkich serc” z Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krośnie. Serdecznie zapraszam!

2. Przypomnijmy, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nierozerwalnie łączy się z osobą Świętej Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II mówił o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”.


Wielkanoc 2023
1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłością Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym, narodowym i międzynarodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. Korzystając z okazji, kieruję słowa serdecznego podziękowania ku wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i godną oprawę. Dziękuję Pani kościelnej i służbie ołtarza wraz z klerykiem Janem i wszystkim którzy od Niedzieli Palmowej włączyli się do posługi Słowa Bożego, Panu organiście, chórowi parafialnemu i scholi za piękne śpiewy, Strażakom z Zarszyna i Posady Zarszyńskiej za przygotowanie Grobu Pańskiego i pełnienie straży przy Panu Jezusie, Paniom z KGW za posługę przy feretronach, Panom za posługę przy baldachimie, Orkiestrze Dętej „Lutnia”, oraz wszystkim Paniom za smakołyki Wielkanocne dostarczone na plebanię. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać!

3. W ramach oktawy Wielkiej Nocy jutro drugi dzień świąt - Wielkanocny Poniedziałek. Msze św. będą odprawiane o godz. 8:00, 10:00 i 11:30. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o udział we Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy.

4. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

5. W środę 12 kwietnia zapraszam na nowennę do MB Szkaplerznej, a następnie na spotkanie Bractwo Świętego Szkaplerza.

6. W czwartek po Mszy św. wieczornej ok godz. 18:30 zapraszam na spotkanie Radę duszpasterską.

7. W piątek, 14 kwietnia, przypada nasze narodowe Święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 roku dla upamiętnienia chrztu Polski datowanego właśnie na dzień 14 kwietnia 966 roku. Była to przecież niezwykle doniosła decyzja Mieszka I, która uznawana jest za początek Państwa Polskiego. A z racji trwającej oktawy Wielkanocy tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ok godz. 18:30 zapraszam na spotkanie z Biblią. W Sanoku rozpoczynają się Spotkania dla Młodych z Archidiecezji Przemyskiej i potrwają do niedzieli Bożego Miłosierdzia.

8. W sobotę o godz. 10:00 rozpoczną się w naszej parafii katechezy dla kandydatów do małżeństwa. Serdecznie zapraszam młodych do udziału w tych katechezach.

9. W przyszłą niedzielę - drugą niedzielę Wielkanocy będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Różaniec odmówmy indywidualnie. Rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. Tego dnia o godz. 15:00 będzie Eucharystia i nabożeństwo, a o godz. 16:00 będzie w Domu Kultury w Zarszynie (dawna Sala Kina) przedstawienie pt. „Umęczon pod Pońskim Piłatem” - w wykonaniu grupy teatralnej „Mała scena wielkich serc” z Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krośnie - serdecznie zapraszam.Program Triduum Paschalnego


 

 

 PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO

 

WIELKI CZWARTEK

 

Lp.

Godziny:

Adorują stany parafialne:

1

1800

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

2

1900 - 2000

Róża Niepokalanego Poczęcia NMP

i św. Jadwigi Królowej

3

2000 - 2100

Róża św. Rity

i Matki Bożej Szkaplerznej

4

2100 - 2200

Róża św. Marcina

i św. Andrzeja Boboli

 

WIELKI PIĄTEK

 

Lp.

Godziny

Adorują stany parafialne:

5

  700 - 800

Róża św. Józefa Robotnika

i św. Teresy od Dzieciatka Jezus

6

  800 - 900

Róża św. Ojca Pio

i św. Matki Teresy z Kalkuty

7

  900 - 1000

Droga krzyżowa / Szkoła Podstawowa

Róża św. Andrzeja Bobolii

8

1000 - 1100

Róża Matki Bożej Częstochowskiej

i św. Jana Pawła II

9

1100 - 1200

Róża bł. Anny Jenke

i św. Maksymiliana Marii Kolbe

10

1200 - 1300

Róża św. Siostry Faustyny

i św. Agaty

11

1300 - 1400

Róża św. Jadwiga Śląska

i Matki Bożej Królowej Polski

12

1400 - 1500

ul. Wierzbowa, Kortowa, Obszarowa, Zielna

13

1500 - 1600

Godzina Miłosierdzia

14

1600 - 1700

ul. Rzeczna, Sportowa

15

1700

NABOŻEŃSTWO
WIELKIEGO PIĄTKU

16

1830 - 1930

ul. Kuriera Łożańskiego, Szkolna

17

1930 - 2030

ul. Spokojna i Jesionowa

18

2030 - 2100

Gorzkie Żale - 3 części

19

2100 - 2200

ul. Modrzewiowa, Stawowa, Lipowa, Myśliwiecka

 NOC:

2200 - 2330

- do zgłoszenia -

2330 - 100

- do zgłoszenia -

  100 - 230

- do zgłoszenia -

  230 - 400

- do zgłoszenia -

  400 - 530

- do zgłoszenia -

  530 - 700

- do zgłoszenia -

 

WIELKA SOBOTA

 

Lp.

Godziny

Adorują mieszkańcy:

20

700 - 800

ul. Browarna, Leśna, Cicha, Gołębia, Wspólna

21

800 - 900

ul. Parkowa, Cegielniana,
Polna, Wiejska

22

900 - 1000

POŚWIĘCENIE POKARMÓW

ul. Rolna, Podkarpacka, Sadowa

23

1000 - 1100

POŚWIĘCENIE POKARMÓW

ul. Beskidzka 1 - 30,
Bieszczadzka 1 - 80

24

1100 - 1200

POŚWIĘCENIE POKARMÓW

ul. Beskidzka 31 - 58,
Bieszczadzka 81 - 200

25

1200 - 1300

ul. Zagumna, Górna, Bieszczadzka 201 - 246, Wschodnia

26

1300 - 1400

ul. Świerkowa, Kwiatowa 1 - 20, Poprzeczna

27

1400 - 1500

ul. Kwiatowa 21 - 47, Zamkowa, Chmielna

28

1500 - 1600

ul. Wrzosowa i Długa 1 - 66

29

1600 - 1700

ul. Słoneczna 1 - 15, Długa 69 - 99, Zielona

30

1700 - 1800

ul. Słoneczna 16 - 41, Zamieście

31

1800 - 1900

ul. Jaćmierska

32

1900

MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ

 

 ***

 

WIELKA NIEDZIELA

 

Lp.

Godziny Mszy Świętych:

1

600

2

1000

3

1130

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

 

Lp.

Godziny Mszy Świętych:

1

800

2

1000

3

1130