Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek 8 czerwca 2023 r. celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Nasz udział w procesji eucharystycznej był publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest zawsze obecny w naszym życiu. Podczas tej uroczystości dzieci z klasy 4 SP przeżywały swoją rocznicę I Komunii Św.
Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz przy ul. Zielnej, drugi przy ul. Jaćmierskiej, trzeci przy ul. Lipowej obok biblioteki i czwarty przy kościele na parkingu obok zabytkowego dębu, gdzie nastąpiło jej zakończenie. 
Dziękuję za czynne włączenie się w przygotowanie procesji:  orkiestrze "Lutnia", chórowi parafialnemu, parafianom niosącym baldachim, chorągwie, feretrony, a także Różom Niepokalanego Poczęcia NMP, Św. Agaty i św. Matki Teresy z Kalkuty za adorację. Dziękuję służbie strażackiej za zabezpieczenie drogi na czas procesji, a także dzieciom za sypanie kwiatów i dzwonienie dzwonkami oraz wszystkim wiernym za pobożny udziału w Eucharystii i procesji. 


***
Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie o godz. 18:00 prze Oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego...***
Intencje różańcowe

Papieska: Aby międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Diecezjalna: Za tych którzy przeżywają życiowe trudności, aby w Kościele odnaleźli potrzebną pomoc i wsparcie.

Parafialna: w intencjach rodzin, które zostały zawierzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby były wierne złożonym obietnicom.