Nowy wikariusz w Parafii Zarszyn

Obowiązki  wikariusza w naszej parafii obejmuje ks. Krzysztof Rygiel. Nowemu wikariuszowi życzymy sukcesów w pracy duszpasterskiej i katechetycznej.

Powitanie nowego proboszcza Parafii Zarszyn


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza dokonuje się podczas mszy świętej w niedzielę w obecności zgromadzonych parafian. W imieniu Arcybiskupa do wspólnoty parafialnej wprowadza go dziekan, który publicznie odczytuje dekret nominacyjny, a następnie w zwięzłych słowach przedstawia wiernym nowego proboszcza. Liturgii przewodniczy nowo mianowany proboszcz. 

Dziś podczas porannej mszy św. został uroczyście powitany i procesyjnie wprowadzony nowy proboszcz ks. Zdzisław Babiarz. W inauguracyjnej mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, a wprowadzenia dokonał ks. Józef Niżnik dziekan dekanatu jaćmierskiego w obecności ks. Tomasza Wierzbickiego SCJ, ks. Tomasz Słodyczki, ks. Marcina Janochy oraz ks. Antoniego Obłozy.

Obligatoryjnym elementem wprowadzenia jest wyznanie wiary i przysięga wierności składane przez nowego proboszcza. Homilię wygłosił ks. dziekan Józef Niżnik. Uroczystą mszę św. uświetniła także Orkiestra Dęta "Lutnia" z Zarszyna.



Pożegnanie ks. Antoniego Obłozy



W dniu dzisiejszym został pożegnany przez przedstawicieli parafian ks. Antonii Obłoza, który sprawował urząd proboszcza przez 37 lat.