Transmisja

Parafia Zarszyn - Transmisja Mszy Świętej


Harmonogram transmisji 
 z kościoła pw. Św. Marcina Biskupa
i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie
w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2020 r:


  8:00 - transmisja Mszy Świętej

10:00 - transmisja Mszy Świętej
15:30 - transmisja nabożeństwa Gorzkich Żali, a następnie Mszy Świętej

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży2. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego okresu w obecnym roku poprzez środki społecznego przekazu.***


TRIDUUM PASCHALNE 
fragmenty z zarządzenia Meteropolity Przemyskiego 


W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ,,W czasie COVID-19" z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego: 

I. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. 

II. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się z tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. 

III. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zachowaniem zasad podanych w pkt, 1. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): 

"Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei." 

Modlitwa w ciszy. 

Po niej kapłan modli się: ,,Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej. 

IV. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna poniżej), Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby. 

V. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: "Światło Chrystusa" i przejść do Orędzia Wielkanocnego, W czasie "Liturgii chrzcielnej" należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje "Liturgia Eucharystyczna". Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy przełożyć na inny czas. Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmartwychwstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać. 


***3. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie "Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn "Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18:00. 

4. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do rozpoczęcia 60 roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Przychodząc na adorację ze względów bezpieczeństwa nie całujemy krzyż i wizerunku Pana Jezusa tylko poprzez skłon oddajemy szacunek i cześć Jezusowi. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 15:00. Po liturgii rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. 

5. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19:00 

6. Pokarmy na stół wielkanocny w tym roku proszę, aby pobłogosławił głowa rodziny w poranek wielkanocny, wg porządku:***BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
(Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego: 
- 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo: 

- Mt 6, 31 ab. 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: 

Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

Wszyscy: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: 

Amen.***7. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. W obecnym czasie w związku z zaistniałą sytuacją zapraszam wszystkich chętnych do licznego udziału za pomocą urządzeń transmisji internetowej. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19:00. 

8. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. będą wg porządku; 8:00, 10:00 suma i 11:30. Podobnie w Poniedziałek Wielkanocny. ***

Msze święte w tygodniu będą odprawiane według następującego porządku:
Kliknij na ogłoszenia ⬆ aby powiększyć.


Nowe zdjęcia w galerii

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzeń, które miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej. Zostały dodane zdjęcia z Jerycha Różańcowego, obchodów Święta Chrztu Pańskiego oraz Orszaku Trzech Króli.

 Kliknij aby zobaczyć

Adoracja podczas Triduum [Aktualizacja]


Zrodził się pomysł adoracji Pana Jezusa w ciemnicy i Bożym Grobie. Wiemy, że nie można przychodzić w dużych grupach dlatego w kościele w tym tygodniu będą wystawione listy i można będzie się wpisać na taką adorację po kilka osób tak aby Pan Jezus nie był sam i żeby choć namiastkę tego Triduum przeżyć. Można również zgłosić się telefonicznie pod numerem telefonu 699 671 018. Adoracja rozpocznie się w Wielki Piątek od godz. 8:00 do 15:00 w kaplicy ciemnicy, a po liturgii Wielkiego Piątku od godz. 16:30 i potrwa do 19:00 w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. 
Poniżej układ godzinowy zaplanowanej adoracji:


WIELKI  PIĄTEK

Lp.
Godz. adoracji
Adorują parafianie:
1
  800 -   830
2
  830 -   900
3
  900 -  930
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
4
930 - 1000
5
1000 - 1030
6
1030 - 1100
7
1100 - 1130
8
1130 - 1200
9
1200 - 1230
10
1230 - 1300
11
1300 - 1330
12
1330 - 1400
13
1400 - 1430
14
1430 - 1500


1500 - 1630
Godzina Miłosierdzia
NABOŻEŃSTWO  WIELKIEGO  PIĄTKU

1
1630 - 1700
2
1700 - 1730
3
1730 - 1800
4
1800 - 1830
5
1830 - 1900
6
1900 - 1930
7
1930 - 2000
8
2000 - 2030
9
2030 - 2100
10
2100 - 2130
11
2130 - 2200
12
2200 - 2230
13
2230 - 2300
14
2300 - 2330
15
2330 - 2400

WIELKA  SOBOTA

Lp.
Godz. adoracji
Adorują parafianie:
1
000 -   100
2
100 -   200

3
200 -  300
4
300 - 400
5
400 - 500
6
500 - 600

7
600 - 630
8
630 - 700
9
700 - 730

10
730 - 800
11
800 – 830
12
830 - 900
13
  900 -  930
14
930 - 1000
15
1000 - 1030
16
1030 - 1100
17
1100 - 1130
18
1130 - 1200
19
1200 - 1230
20
1230 - 1300
21
1300 - 1330
22
1330 - 1400
23
1400 - 1430
24
1430 - 1500
25
1500 - 1530
26
1530 - 1600
27
1600 - 1630
28
1630 - 1700
29
1700 - 1730
30
1730 - 1800

31
1800 - 1830

32
1830 - 1900


1900
WIGILIA PASCHALNA

***

Czerwone oznaczenie wskazuje, że została już zgłoszona jedna osoba do adoracji.


Nadal można zgłosić się telefonicznie pod numerem 699 671 018