Przegląd kolęd i pastorałek


     8 stycznia 2018 r. w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie zorganizowany został „XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek”, którego celem jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja mieszkańców gminy.     Organizatorami przeglądu  podobnie jak w poprzednich latach  była Parafia Zarszyn, Wójt Gminy Zarszyn, Orkiestra Dęta „Lutnia” i Koło Gospodyń Wiejskich w Zarszynie. W tegorocznym koncercie uczestniczyli między innymi pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, pan Bogdan Rzońca - poseł na Sejm VIII Kadencji, ks. Zdzisław Babiarz - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej, pan Janusz Konieczny - Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn, pan Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn, oraz mieszkańcy.Więcej można przeczytać i obejrzeć na stronie Gminy Zarszyn www.zarszyn.pl  
Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom i zapraszamy na przyszłoroczny „XV Przegląd Kolęd i Pastorałek”. 
                                                                       

Sprawozdanie z wizyty duszpasterskiejSprawozdanie z wizyty duszpasterskiej


        Dwanaście dni odwiedzaliśmy wasze domy z Bożym błogosławieństwem i dobrym słowem, a tym razem także w celu wzajemnego zapoznania się. Wizyta duszpasterska trwała 5 dni w Posadzie Zarszyńskiej i 7 dni w Zarszynie.
         W tym czasie otwartych przed kapłanami zostało 454 domy z czego 237 w Posadzie i 217 w Zarszynie i odpowiednio zamieszkuje je 804 i 704 osoby co stanowi łączną liczbę 1508 osób, tj. 3,39 i 3,25 osoby w domu. 
  Zauważyliśmy różne mentalności w tych miejscowościach, ale tak naprawdę to powinno być jednością.
     Zamieszkują nasze domy różni ludzie: zamożni, inteligentni, bogobojni, żyjący w wolnych związkach, związkach niesakramentalnych, ludzie mający wiele do powiedzenia, piastujący różne urzędy, z szerokimi kontaktami – plecami i biedni.
           Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie, gościnność, dobre konstruktywne rozmowy i zatroskanie o naszą świątynię.