Rządowy Program Odbudowy Zabytków w Parafii Zarszyn

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochroną przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%.
W efekcie złożonych wniosków nasza parafia otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Prace konserwatorskie przy posadzce ceramicznej zabytkowego kościoła w Zarszynie". Wartość inwestycji wynosi 184 635 zł.

***
O szczegółach realizacji będziemy informować w najbliższym czasie.