Narodowe Święto Niepodległości
Dziś w dniu 11 listopada świętujemy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości dziękujemy Bogu za dar niepodległości i suwerenności naszego państwa oraz pamiętamy w modlitwach o tych, którzy walczyli i złożyli najwyższa ofiarę za wolność ojczyzny.


***
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.