Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy diakonowi Karolowi za posługę w naszej parafii: za głoszone Słowo Boże, piękny śpiew, oprawę liturgii oraz prowadzona katechezę. Naszej patronce Matce Bożej Szkaplerznej polecamy kapłańska drogę księdza diakona. Niech Maryja otacza swą przemożna opieką, wspiera i oręduje u Swego Syna, a umocniony Darami Ducha Świętego diakon Karol wiernie realizuje swoje powołanie. 

Bóg zapłać!