Dotacja z budżetu Gminy Zarszyn


Fot. Urząd Gminy Zarszyn


W roku jubileuszu 150-lecia kościoła parafialnego w Zarszynie, Gmina Zarszyn przekaże ze swojego budżetu 20 tysięcy złotych celem wykonania prac remontowych w zabytkowym kościele. Wójt Gminy Zarszyn oraz proboszcz parafii, po pozytywnej ocenie wniosku oraz akceptacji zmian w budżecie przez Radę Gminy Zarszyn, podpisali umowę przekazania środków na wyżej wymieniony cel.