Beatyfikacja Rodziny Ulmów

Dzisiaj w dniu 10 września 2023 r. w Markowej odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów: Wiktorii i Józefa wraz z ich siedmiorgiem dzieci: Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi i Dziecka, które w momencie śmierci było jeszcze w łonie matki. Po raz pierwszy w historii Kościoła do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina wraz z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Ponieśli oni śmierć męczeńską, ponieważ w swoim domu dali schronienie ośmiu Żydom, którzy także zostali zamordowani z rąk hitlerowców. Otrzymaliśmy jako wzór cnót chrześcijańskich wyjątkową rodzinę. W oparciu o przykład drogi do świętości rodziny Ulmów możemy odnaleźć wartość wiernej miłości małżeńskiej, realizację powołania do ojcostwa i macierzyństwa, otwarcia na dar każdego poczynającego się w rodzinie życia. Droga tej rodziny do świętości to także życie miłością bliźniego na co dzień. Świadkowie procesu beatyfikacyjnego wskazywali, że Ulmowie byli ludźmi uczciwymi, sumiennymi i odpowiedzialnymi w wypełnianiu codziennych obowiązków. Pomagali innym i czynili to bez rozgłosu. Niech przykład tej chrześcijańskiej rodziny, pobudzi nasze rodziny do jeszcze gorliwszego życia wiarą i miłością bliźniego.