Sprawozdanie z wizyty duszpasterskiejSprawozdanie z wizyty duszpasterskiej


        Dwanaście dni odwiedzaliśmy wasze domy z Bożym błogosławieństwem i dobrym słowem, a tym razem także w celu wzajemnego zapoznania się. Wizyta duszpasterska trwała 5 dni w Posadzie Zarszyńskiej i 7 dni w Zarszynie.
         W tym czasie otwartych przed kapłanami zostało 454 domy z czego 237 w Posadzie i 217 w Zarszynie i odpowiednio zamieszkuje je 804 i 704 osoby co stanowi łączną liczbę 1508 osób, tj. 3,39 i 3,25 osoby w domu. 
  Zauważyliśmy różne mentalności w tych miejscowościach, ale tak naprawdę to powinno być jednością.
     Zamieszkują nasze domy różni ludzie: zamożni, inteligentni, bogobojni, żyjący w wolnych związkach, związkach niesakramentalnych, ludzie mający wiele do powiedzenia, piastujący różne urzędy, z szerokimi kontaktami – plecami i biedni.
           Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie, gościnność, dobre konstruktywne rozmowy i zatroskanie o naszą świątynię.