Wspomnienia


Poniżej wybrane wspomnienia i noty biograficzne księży i sióstr zakonnych pochodzących z  parafii Zarszyn:


ks. Stanisław Węgrzynowski

Urodzony 22.12.1890 w Posadzie Zarszyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 30.06.1916 w katedrze przemyskiej. Ks. Węgrzynowski pełnił funkcję proboszcza parafii św. Józefa w Nisku (1931‑1940), kapelana Szkoły Podoficerów Piechoty w Nisku (do 1939). Wczesniej pracował jako wikariusz w parafii Tyczyn k. Rzeszowa (1926‑1931), Siennów k. Przeworska (1925‑1926), Krasne k. Rzeszowa (1924‑1925), Zgłobień k. Rzeszowa (1922‑4), Leżajsk (1919‑22), Rozembark k. Biecza (1917‑1919), Biecz (1917), Dydnia k. Brzozowa (1916‑1917).

Z chwilą przybycia do Niska z energią zabrał się do pracy. Z Jego inicjatywy w parafii zostaje utworzone  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Dzięki gospodarności ks. Węgrzynowskiego spłacono długi parafii za organy, sprawiono ołtarz główny (1937 r.) cztery dzwony (1938 r.) i sygnaturkę. Ks. Węgrzynowski rozwija też szeroko akcję miłosierdzia poprzez organizację Komitetu Opieki Społecznej, w skład którego weszły: Towarzystwo św. Wincentego a’Paulo oraz Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Po niemieckiej i rosyjskiej inwazji na Polskę w 1939 zostaje po raz pierwszy aresztowany przez Niemców pod koniec października 1939 r.  Jest przetrzymywany w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Po uwolnieniu wraca do Niska. Ponownie aresztowany 18.05.1940 w czasie masowych aresztowań inteligencji Niska. Więziony w Tarnowie. W dniu 14.06.1940 przetransportowany w pierwszym transporcie w historii do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Następnie w dniu 12.12.1940 przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie zginął z wycieńczenia i głodu w dniu 21.03.1941. 

Na pamiątkę Jego męczeńskiej śmierci  parafianie w Nisku ufundowali tablicę o następującej treści: „Pamięci ks. Stanisława Węgrzynowskiego proboszcza tut. Parafii w latach 1930-1940, wielkiego patrioty i kapłana zamęczonego  21.03.1941 r. w Dachau oraz parafian niżańskich zmarłych śmiercią męczeńską w obozach zagłady. A.D. 1992 Parafianie”. Tablicę tę poświęcił dnia 15.11.1992 r. ks. biskup Edward Frankowski. Ponadto Jego imieniem nazwana jest również ulica w Nisku.

Zdjęcie ks. Stanisława Wegrzynowskiego:Podpis ks. Stanisława Wegrzynowskiego pochodzący z kroniki parafialnej:Pamiątkowa tablica w kościele w Zarszynie:
Ks. Adolf Łabno
Ksiądz  Adolf Łabno urodził się w Zarszynie 20 lipca 1886 roku. Wieloletni proboszcz parafii Krakowiec w dekanacie Jaworów (obecnie Ukraina).  Zmarł w grudniu 1944 roku.


Ks. Marian Burczyk  

Ksiądz Marian Burczyk ur. 1933 Długim; zm. 17 października 1998. Na przełomie lat 1964 – 1965 pracuje w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pełkiniach – Wygarkach k. Jarosławia. W latach 1985 -1995 był proboszczem Parafii Archidiecezjalnej w Przemyślu. Następnie pełnił funkcję proboszcza w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku (1995-1998)

Ks. Stanisław Burczyk

Syn Jana i Marceli, urodził się 30 listopada 1921 r. w Długiem k. Zarszyna. Po odbyciu studiów seminaryjnych, dnia 30 grudnia 1944 r. przyjął święcenia kapłańskie w Starej Wsi. Jako wikariusz pracował w Kołaczycach, (1945-1948), Krośnie (1948-1951), krótko w Dydni (1951) i Przemyślu, (1951-1960) – gdzie prowadził dużą grupę ministrantów. Odbył potem studia muzyczne w Warszawie (1960-1963). Po powrocie do Przemyśla prowadził naukę śpiewu w WSD. Od 1967 był proboszczem w Żurawicy i nauczycielem śpiewu kościelnego w seminarium. Pełnił również przez kilka kadencji funkcję dziekana dekanatu Żurawickiego. W 1996 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał pośród swoich parafian w Żurawicy. Był odznaczony godnością honorowego kanonika Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Pogrzebany 12 kwietnia 2007 roku na cmentarzu w Żurawicy.


Ks. Mieczysław Porawski

Ks. Mieczysław Porawski urodził się 12 lutego 1919 roku w Zarszynie. II Państwowe Gimnazjum typu klasycznego ukończył w 1938 roku w Przemyślu. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w  Przemyślu, 24 października 1943 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Franciszka Bardy w Starej Wsi. Jako wikariusz pracował w Lesku (1944-1948), Dydni (1948-1949), Jarosławiu – Kolegiacie (1949-1952), Ulanowie (1952-1954) i Racławicach (1954-1956). Proboszczem w Racławicach był w latach 1956-2000. Został mianowany kanonikiem honorowym Konkatedralnej Kapituły w Stalowej Woli i prałatem honorowym Jego Świątobliwości.  Mszę świętą żałobną koncelebrowało około 80-ciu kapłanów, a przewodniczył jej biskup zamojsko-lubaczowski   ks. bp Wacław Depo, który wygłosił również homilię. W Eucharystii wziął także udział sandomierski biskup pomocniczy – ks. bp Edward Frankowski.
***

Poniżej wybrane wspomnienia i noty biograficzne 
księży i sióstr zakonnych pracujących w  parafii Zarszyn:


Ks. Franciszek Laskoś

Urodził się 31 października 1877 r. w Jaśle. Po uzyskaniu matury wstępuje do seminarium duchownego i w 1902 r. przyjmuje święcenia kapłańskie.
W roku 1907 ks. Laskoś zostaje skierowany do parafii Krakowiec jako kooperator proboszcza. Parafia Krakowiec, dekanat Jaworów, diecezja przemyska obejmowała prócz samego Krakowca: Broszki, Budzyń, Czaplaki, Gnojnice, Huki, Kochanówka, Lubienie, Młyny, Morańce, Przedborze, Pyszówka, Ruda Krakowiecka, Ruda Kochanowska, Sarny, Świdnica, Wola Gnojnicka i Wólka Rosnowska; łącznie 3308 parafian wg stanu z 1938 r. Murowany kościół katolicki wybudowano w roku 1785, a w roku 1854 został on konsekrowany.
Od 1909 r. zostaje proboszczem parafii Zarszyn. Zmarł 5 maja 1951 r. Jest pochowany na cmentarzy parafialnym w Zarszynie.

Ks. Franciszek Szajna


Urodził się 31 marca 1916 r. w Rymanowie, zmarł 1 listopada 1980. Uczęszczał do Gimnazjum w Kamionce Strumiłowej oraz w Sanoku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W związku z rozpoczęciem II wojny światowej został wyświęcony na kapłana po czterech latach studiów w dniu 10 września 1939 r. Po otrzymaniu święceń prezbiteratu pełnił obowiązki wikariusza w Głogowie (do 8 czerwca 1942 r.), w Niewodnej (do 21 sierpnia 1947 r.) i w Czudcu (do 5 lipca 1951 r.) Następnie został skierowany w charakterze administratora do Ropienki. 5 sierpnia 1959 r. objął probostwo w Brzozie Królewskiej. Po pięciu latach pracy w Brzózie Królewskiej, 12 sierpnia 1964 r., został mianowany proboszczem parafii Zarszyn. Zmarł nagle 1 listopada 1980 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 listopada pod przewodnictwem bp Bolesława Taborskiego. [oprac. G. Delmanowicz]