Jubileusz
Początki powstania parafii w Zarszynie przypadają na drugą połowę XIV wieku i łączą się z działalnością króla Kazimierza Wielkiego, który wspierał rozwój organizacyjny swojego królestwa oraz Kościoła. Pierwsi osadnicy w Zarszynie przynieśli ze sobą kult św. Marcina Biskupa i rozpoczęli budowę pierwszego drewnianego kościoła parafialnego, który zostaje erygowany w 1395 r. Podczas najazdu tatarskiego w 1624 r. kościół wraz z zabudowaniami zostaje doszczętnie spalony. W tak trudnych czasach mieszkańcy postanawiają zbudować nową świątynię. Wzniesiony drugi drewniany kościół był bogato zdobiony i został posadowiony na kamiennych fundamentach. W 1650 r. kościół został poświęcony. W tym okresie pojawia się także szczególne nabożeństwo do patronki Matki Bożej Szkaplerznej, a ówczesny proboszcz ks. Wojciech Miedziankowicz, w dniu 16 lipca 1669 r. w Uroczystość Św. Trójcy zakłada Bractwo Szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone przez arian. Bractwo bardzo prężnie działa poprzez uczestnictwo w sprawowaniu obrzędów religijnych (np. udział w procesjach), opiece nad ubogimi i chorymi (np. wsparcie parafialnego szpitalika) oraz ofiarach składanych na rzecz doposażenia kościoła w sprzęty liturgiczne (np. ufundowanie monstrancji). Bractwo Szkaplerzne prowadziło wymagane księgi zawierające spis członków oraz zebranych składek na cele bractwa.

W połowie XIX wieku coraz mocniej widać pogarszający się stan drewnianego kościoła. Zapada decyzja o konieczności budowy nowej świątyni. W 1872 roku proboszcz ks. Antoni Kirschner w porozumieniu z parafianami oraz przy wsparciu Jana Wiktora i jego rodziny podejmuje decyzję o rozpoczęciu budowy nowego kościoła w miejscu dotychczasowego. Zatwierdzony projekt przewidywał, że nowy murowany kościół będzie w stylu neogotyckim o trzech nawach. Rozpoczynają się prace budowalne wspierane ofiarą i pracą przez wszystkich parafian: mieszkańców Zarszyna, Posady Zarszyńskiej, Długiego i Nowosielec. Po dziesięciu latach od rozpoczęcia budowy parafia świętuje konsekrację świątyni, której w dniu 16 lipca 1882 r. dokonał ks. bp Ignacy Łobos. Prace wykończeniowe i upiększające świątynię trwają aż do wybuchu I wojny światowej. Niestety prowadzone działania frontowe i ostrzał artyleryjski powoduje poważne i rozległe zniszczenia kościoła: spalenie dachu, zawalenie się sklepienia nad nawą główną, zniszczenia ołtarzy i wyposażenia. Jednak pomimo tak licznych zniszczeń parafianie niemal natychmiast podejmują starania odbudowy świątyni przy zaangażowaniu proboszcza ks. Franciszka Laskosia. W niecałe dziesięć lat odbudowana świątynia znowu zachwyca swoim pięknem, choć widać już cień zbliżającej się wojny. Działania wojenne przechodzące przez Zarszyn w czasie II wojny światowej znowu nie oszczędziły kościoła. Uszkodzeniu ulega dach, wieża, spalone zostają ławki, uszkodzone są ołtarze, organy, witraże i posadzka. Choć jest to zadanie ponad siły jednego człowieka, to jednak ks. dziekan Laskoś po raz drugi sprawnie przystępuje do odbudowy świątyni. Rozpoczyna odbudowę przy udziale parafian, którzy także po raz drugi ponoszą ten ogromny trud pracy i wyrzeczeń, by kościół z tak ogromnych zniszczeń odbudować i odnowić w niełatwych czasach, gdyż pożoga wojenna strawiła ich domy i gospodarstwa. Po dokonaniu najważniejszych prac w kolejnych latach w świątyni trwają działania wykończeniowe i ulepszające. Świątynia znowu zachwyca pięknem wyglądem i wystrojem, gdy w 1972 r. parafia świętuje 100-lecie rozpoczęcia budowy kościoła. Upływ czasu odciska swój ślad także na naszej świątyni. Dlatego nieustannie wymaga ona troski, konserwacji i renowacji. Teraz na naszym pokoleniu spoczywa obowiązek, aby nie zaprzepaścić wielkiego wysiłku, pracy i nakładów naszych przodków, którzy sprostali wyzwaniom budowy i dwukrotnej odbudowy kościoła.

Mamy zaszczyt w 2022 roku obchodzić 150-lecie rozpoczęcia budowy kościoła, miejsca, w którym możemy modlić się do Boga, dziękując za liczne dary i opiekę, którą obdarza nas i całą naszą parafię.


***
Najważniejsze wydarzenia w roku obchodów
150 Roczny Budowy Kościoła Parafialnego z Zarszynie:

- przygotowania do uroczystości poprzez prowadzoną przez dziewięć miesięcy nowennę do Matki Bożej Szkaplerznej,

- przez kolejne miesiące specjalnie zaproszeni księża głosili nauki przygotowujące do jubileuszu,

- organizacja co miesięcznych spotkań Bractwa Szkaplerza poświęconych m.in. historii parafii,

- zaproszenie Metropolity Przemyskiego abp Adama Szala do przewodniczenia jubileuszowej uroczystej sumie,

- zaproszenie o. Mariana Gołębia OFMConv prowincjała krakowskich franciszkanów do celebracji uroczystej sumy,

- organizacja koncertu maryjnego i występ Moniki Grajewskiej,

- ufundowanie figury Matki Bożej Szkaplerznej,

- opracowanie i wydrukowanie pamiątkowego folderu z okazji jubileuszu.


***
Obejrzyj nagranie z uroczystej sumy w dniu 16 lipca 2023 r. w ramach obchodów 150 Rocznicy Budowy Kościoła Parafialnego w Zarszynie: