Nowy porządek niedzielnych Mszy świętych

 Prosimy o zapoznanie  się z nowym niedzielnym porządkiem Mszy świętych i przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym:

8:00, 11:00 (suma) i 16:00