Spotkanie Młodych Archidiecezji PrzemyskiejTegoroczne Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej odbędzie się w Jarosławiu w dniach 22 - 23 kwietnia 2022 r., a finał w każdej parafii. Zapisy na to wydarzenie wiary rozpoczęły się w parafiach u ks. proboszcza i potrwają do 31 marca br. Szczegóły są na plakacie:

 


***
Intencje różańcowe na najbliższy miesiąc:

ogólna: Módlmy się abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

diecezjalna:  O nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu. 

parafialna: Módlmy się, aby Opiekun Świętej Rodziny był dla ojców rodzin naszej parafii umacniania wiary i przekazu Bożej mądrości dzieciom.