Życzenia
Roman Brandstaetter w „Przypowieści o Narodzeniu Pańskim” napisał:

„W pewnym człowieku narodził się Chrystus.
Ale ów człowiek nie słyszał
Anielskich harf,
Ani śpiewu pasterzy,
Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze
Złota i mirry
Na podobieństwo trzech Mędrców.
Nie miał złota i mirry.
Ani nie uważał się za mędrca.
Ofiarował Mu natomiast
Swoją samotność,
Swoje cierpienia,
Swoje grzechy,
Swoją biedę,
Swoje upadki,
Po prostu
Wszystko, co posiadał.
Powiedział:
– Ty zawsze polujesz na człowieka, Panie.
Upodobałeś sobie mnie,
Chociaż nie wiem dlaczego...
Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku”.


***
Życzę wam drodzy parafianie, żeby w każdym z was też narodził się Jezus. wyrazem tych narodzin niech będzie pogłębienie wiary i życie sakramentalne. Szczególnie jednak umiłowanie Eucharystii - najdoskonalszej ofiary – ofiary Miłości.ks. proboszcz