Ważne ogłoszenieZwracam się z prośbą o zgłoszenie się wszystkich, którzy  opiekują się grobami na cmentarzu parafialnym w Zarszynie. Zgłoszenia można dokonać: 

1. W kancelarii parafialnej, która jest czynna w każdy dzień powszedni po Mszy św. lub po uzgodnieniu telefonicznym w innym terminie.

2. W niedziele 10, 17 i 24 października po Mszach św. porannych w salce katechetycznej u Pana Andrzeja.

3. Mailowo na adres parafiazarszyn@wp.pl podając dane opiekuna i nr grobu odczytany z tablicy znajdującej się u wejścia na cmentarz.

4. Telefonicznie w odpowiednim czasie pod nr tel. 699 671 018.


ks. Zdzisław Babiarz
proboszcz i zarządca cmentarza

***
Jak prawidłowo odczytać identyfikator grobu?


1. Można skorzystać z tablicy znajdującej się u wejścia na cmentarz wyszukując dane konkretnego grobu.
2. Jest także możliwe wykorzystanie internetowej bazy cmentarza (LINK), a następnie za pomocą wyszukiwarki odszukanie konkretnego gróbu. Po kliknięciu na wyszukanym grobie można odczytać dane identyfikujące.