Wota ofiarne


Dary wotywne, wota dziękczynne to religijne dary składane w określonej intencji lub jako dowody wdzięczności, zazwyczaj w kościołach lub w sanktuariach i miejscach pielgrzymek. 
W naszej świątyni zgromadzone wota dziękczynne to najczęściej symboliczne przedmioty wiążące się z określoną intencją modlitwy lub jej wysłuchaniem – np. różańce, drobna biżuteria, medaliki, krzyżyki i ryngrafy. Dwie gabloty zwierające wota można oglądać przy ołtarzach bocznych w naszej świątyni. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do uporządkowania, odczyszczenia i konserwacji gablot z wotami dziękczynnymi składamy serdeczne Bóg zapłać!