Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W sobotę 14 września obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu szczególnego uczczenia znaku naszego zbawiania uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz. 18:00. Następnie udaliśmy się wspólnie z modlitwą różańcową pod krzyż ustawiony na granicy pomiędzy Zarszynem a Długiem, gdzie razem modliliśmy się przy krzyżu w intencji Ojczyzny i wszystkich spraw naszych lokalnych wspólnot.