Przypomnienie

Porządek mszy świętych:

■ niedziele i uroczystości:
8:00
9:30
11:00 (suma)
16:00
(18:00 - w okresie od maja do września)

■ w święta kościelne
8:00
11:00
18:00

■ w dzień powszedni
17:00 (od października do marca)
18:00 (od kwietnia do września)