Adwent 2013Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) jest pierwszym okresem w roku liturgicznym, rozpoczynającym się od pierwszych nieszporów niedzieli przypadających po sobocie 36 tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy się również przed pierwszymi Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Okres ten trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia w którym to wyróżniamy dwa odrębne okresy dla których elementem łączącym są czytania liturgiczne.
Jest to czas w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie). Adwent to okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Okres ten rozpoczyna Niedziela Gaudete biorąca swą nazwę od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Kolor szat liturgicznych zmieniony jest tej niedzieli na różowy. Łącznikiem obydwu części w liturgii Mszy św. są czytania starotestamentalnej księgi proroka Izajasza. Obrazują one wielką tęsknotę za zapowiadanym przez proroków i wyczekiwanym przez narody Mesjaszem.

[Więcej]