ks. Marcin Janocha w parafii Zarszyn


W dniu 25 sierpnia 2013 r. obowiązki wikariusza w parafii Zarszyn obejmuje ks. Marcin Janocha. Nowy wikariusz został wyświęcony w 2005 r. i pochodzi z Jedlicz. Ks. Marcin wcześniej pracował m. in. w parafii Mrzygłód.