Ogłoszenia
1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy nam swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymamy w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. Bóg zapłać Róży Św. Marcina za prowadzenie różańca przed sumą. W najbliższą niedzielę proszę o prowadzenie tej modlitwy Różę Św. Jadwigi Śląskiej.

3. Dzisiaj dwadzieścioro dzieci z naszej parafii ma swoje święto ponieważ zaczęły brać pełny udział we Mszy Św. przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej. Tę radość obecną przedłużą na najbliższy tydzień - Biały Tydzień przychodząc świątecznie ubranymi do Kościoła, aby w czasie Eucharystii zapraszać Jezusa do siebie, do swoich serc.
Bóg zapłać Rodzicom i członkom Rodziny za pomoc dzieciom, w ciągu roku szkolnego w przygotowaniu do spowiedzi i udziału we Mszy Świętej. Bóg zapłać za dar ołtarza a także przygotowanie otoczenia kościoła i jego wnętrza.

4. Codziennie śpiewamy Litanię do Matki Bożej. Zapraszam serdecznie do tej modlitwy. Znajdźmy czas, przyjdźmy póki mamy jeszcze zdrowie i możliwości.

5. W tym tygodniu:
- w poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła
- w czwartek Święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
- w piątek wspomnienie Matki Bożej Wspomożenie Wiernych. Tego dnia od godz. 15:00 adoracja Najświętszego Sakramentu do wieczornej Mszy Św. Po nabożeństwie majowym i Mszy św. próba przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej. Okazja do spowiedzi od godz. 17:00.
- w najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msza św. Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej o godz. 11:00. W niedzielę Trójcy Przenajświętszej kończy się okres Komunii Św. Wielkanocnej. O godz. 14:30 Msza św. w 105. rocznicę powołania do istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej z Posady Zarszyńskiej. Nie będzie Mszy św. o godz. 16:00.


***
Intencje mszalne


Kliknij, aby powiększyć.***
Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Tydzień Biblijny


Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo święte. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii. 

Pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele” od 14 do 20 kwietnia 2024 r. w Kościele katolickim w Polsce już po raz 16. będzie obchodzony Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Przedmiotem wspólnotowej lektury będą tym razem fragmenty Dziejów Apostolskich, zachęcające do zgłębiania tajemnicy Kościoła. Wydarzenie to poprzedza Narodowe Czytania Pisma Świętego.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” – publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia w świetle Pisma świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie w kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. Wyjaśnienia obejmują opis kontekstu perykopy, komentarz biblijny, biblijne teksty paralelne, interpretację Ojców Kościoła, interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych. Ponadto można tam znaleźć przykłady egzystencjalne – aktualizację, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu. Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz do ksiąg Pisma świętego przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego. Ważną pomocą jest Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz mapa prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia zdjęcie tygodnia z krótką medytacją.

Aplikacja powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania w Sklepie Play oraz App Store.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, 299).

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski (Dzienniczek, 699).

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest Świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dzienniczek, 742).