II Niedziela Adwentu

1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w galeriach i marketach.2. Dzisiejsza niedziela swoją rangą przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

4. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszej parafii codziennie o godz. 6:30.5. We wtorek o wstawiennictwo prosimy Świętego Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarowujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.6. W środę wspominamy św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, żyjącego w IV wieku, gorliwego duszpasterza i uczonego teologa, doktora Kościoła.

7. W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Błogosławiony Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. W tym dniu w naszej parafii Msze Święte o godz. 6:30 i 17:00. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 17:00 pobłogosławię dzieciom z klasy 3 medaliki.
8. W piątek świętego Jan Diego (1474-1548), Indianina z plemienia Azteków, który przyjął chrzest. Właśnie jemu w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

9. W sobotę od godz. 10:00 ministranci odwiedzą parafian z ul. Jaćmierskiej i Bieszczadzkiej - numery nieparzyste.

10. W przyszłą niedzielę o prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Różę św. Ojca Pio.***
Intencje


Ogólna: 
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Diecezjalna:
Módlmy się o wzrost wszystkich wspólnot parafialnych ruchów i stowarzyszeń katolickich w naszej Archidiecezji.

Parafialna:
Módlmy się w intencji wszystkich rodzin, które zawierzają siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
***
Msze święte w tygodniu będą odprawiane według następującego porządku:Kliknij na wykaz ⬆ aby powiększyć

I Niedziela Adwentu


1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

2. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udziału w roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz. 630, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu, które są do nabycia w zakrystii wraz z opłatkami.

4. W środę, 30 listopada, przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, rodzonym bratem Świętego Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże Świętego Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona również w sprawach matrymonialnych i orędownika w wypraszaniu potomstwa.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

6. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 9:00 odwiedzę chorych w domach z posługą sakramentalną i będzie to spowiedź świąteczna - proszę zgłosić osoby chore. Z sakramentu pokuty i pojednania w kościele będzie można skorzystać od godz. 15:00.

Także w piątek przypada dzień adoracji Najsw. Sakramentu, która potrwa od godz. 12:00 do 17:00 według następującego porządku:

godz.

Adorujący parafianie i grupy:

1200

Wystaw. Najśw. Sakramentu

koronka do Bożego Miłosierdzia

ul. Bieszczadzka, Długa, Jesionowa, Poprzeczna, Wschodnia, Zamieście i Zielona

1300

różaniec część radosna

ul. Browarna, Cegielniana, Kortowa, Leśna, Łożańskiego, Modrzewiowa, Obszarowa, Polna, Parkowa Sportowa i Stawowa

1400

różaniec część światła

Cicha, Gołębia, Jaćmierska, Lipowa, Myśliwiecka, Szkolna, Wspólna i Zielna

1500

różaniec część bolesna

Beskidzka, Rzeczna, Słoneczna,
Wierzbowa i Wrzosowa

1600

różaniec część chwalebna

Chmielna, Górna, Kwiatowa, Podkarpacka, Rolna, Sadowa, Spokojna, Świerkowa, Zamkowa, Zachodnia, Zagumna i Wiejska

1700

nabożeństwo pierwszopiątkowe

EUCHARYSTIA


7. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego (1506-1552), prezbitera, jezuitę, uważanego za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”. Jest to pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godz. 17:00 - serdecznie zapraszam!

8. W sobotę od godz. 10:00 ministranci odwiedzą parafian z ul. Zielna i część Jaćmierskiej W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, która przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo będziemy polecać Opatrzności Bożej wszystkich naszych parafian zmagających się z problemem bezrobocia i poszukujących pracy. Jednocześnie w tę przyszłą niedzielę już po raz dwudziesty trzeci będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. O prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Różę św. AgatyOstatnia niedziela roku liturgicznego


Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa. To także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Uroczystości odpustoweW piątek 11 listopada przypada Święto Niepodległości i nasz odpust parafialny. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość, oraz uczcić św. Marcina zapraszam na Msze Święte o godz. 8:00, 11:00 i 16:00. 
Nasz patron Św. Marcin z Tours ( żyjący w latach ok. 316-397) był żołnierz rzymskim, który po nawróceniu został biskupem i  gorliwym głosicielem Dobrej Nowiny. 

***
W związku z Odpustem proszę panów o podjęcie posługi przy baldachimie, panie z KGW przy feretronach,  a panów strażaków proszę o zabranie chorągwi. Jednocześnie proszę dwóch panów do noszenia naszych jubileuszowych chorągwi. Zapraszam do czynnego udziału orkiestrę, chór parafialny, scholę oraz ministrantów. Na zakończenie sumy wspólnie zaśpiewamy hymn narodowy. 
W tym uroczystym dniu oprowadzenie modlitwy różańcowej w tym dniu proszę Różę św. Jadwigi Śląskiej.***
Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawym artykułem dotyczącym naszego patrona św. Marcina z Tours. Artykuł został umieszczony w serwisie Polonia Christiana pod adresem:


Uroczystość Wszystkich ŚwiętychWe wtorek 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. 
W naszej świątyni Msze Święte będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00 i 11:30 z procesją na cmentarz. Po Mszy Świętej wyruszy procesja, w czasie której będziemy modlić się za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. 

Także w tym dniu Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie pragnie nadal włączyć się w ratowanie zapomnianych pomników zarszyńskiego cmentarza i przeprowadzić kwestę na cmentarzu parafialnym w Zarszynie na ten cel. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom którzy w ubiegłym roku wsparli naszą akcję dzięki której udało się odnowić pomnik ks. Franciszka Zająca - serdeczne Bóg zapłać!
W środę, 2 listopada przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszam na Msze Święte tego dnia o godz. 8:00 i 17:00 w kościele, a o 15:00 w kaplicy cmentarnej z procesją po cmentarzu. Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych.


***
Od dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: 
-nawiedzenie cmentarza 
oraz 
-modlitwa za zmarłych. 
Ponadto: 
-brak przywiązania do grzechu,
-stan łaski uświęcającej, 
-przyjęcie Komunii Świętej, 
-modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.


***
Przez cały listopad będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach. Kartki są wyłożone na stoliku (za ławkami przy gazetach) oraz w zakrystii.


***
Porządek modlitwy wypominkowej:
Intencje dla Róż Różańcowych


 

Intencje dla róż różańcowych na listopad:


Ogólna: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny..

Diecezjalna: Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.

Parafialna: Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.