Ogłoszenia


1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza. Przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów, osób zakonnych, małżonków, osób samotnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pańskiej. W tym tygodniu po wieczornej Mszy Świętej zapraszam na wspólną modlitwę za powołanych i o święte powołania do służby Bożej.

2. Bóg zapłać Róży św. Maksymiliana Marii Kolbego za prowadzenie różańca przed sumą. W najbliższą niedzielę proszę o prowadzenie tej modlitwy Różę Św. Andrzeja Boboli.

3. Msze św. w tym tygodniu o 18:00. 

4. Wyjazd do sanktuarium św. Józefa do Kalisza został przesunięty na czas późniejszy.

5. W tym tygodniu:
- we wtorek obchodzić będziemy uroczystość świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i Patrona Polski. Znajdźmy czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej Ojczyzny,
- w środę nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej,
- w czwartek święto św. Marka Ewangelisty,
- w piątek od 15:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam chętne osoby do trwania przy Panu Jezusie i towarzyszenia Mu wraz z modlitwą.


***
Intencje mszalne

Kliknij, aby powiększyć.


***
Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Tydzień Biblijny


Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo święte. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii. 

Pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele” od 14 do 20 kwietnia 2024 r. w Kościele katolickim w Polsce już po raz 16. będzie obchodzony Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Przedmiotem wspólnotowej lektury będą tym razem fragmenty Dziejów Apostolskich, zachęcające do zgłębiania tajemnicy Kościoła. Wydarzenie to poprzedza Narodowe Czytania Pisma Świętego.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” – publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia w świetle Pisma świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie w kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. Wyjaśnienia obejmują opis kontekstu perykopy, komentarz biblijny, biblijne teksty paralelne, interpretację Ojców Kościoła, interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych. Ponadto można tam znaleźć przykłady egzystencjalne – aktualizację, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu. Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz do ksiąg Pisma świętego przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego. Ważną pomocą jest Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz mapa prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia zdjęcie tygodnia z krótką medytacją.

Aplikacja powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania w Sklepie Play oraz App Store.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dzienniczek, 299).

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski (Dzienniczek, 699).

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest Świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dzienniczek, 742).