Intencje dla Róż Różańcowych


 

Intencje dla róż różańcowych na listopad:


Ogólna: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny..

Diecezjalna: Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.

Parafialna: Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnot.