Życzenia
Drodzy Siostry i Bracia – Parafianie
Kochani!Bóg się rodzi, moc truchleje …
Żłób Mu za kolebkę dano! …
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje …
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.


Rozpoczynamy szczególny czas, Święta i Oktawę Bożego Narodzenia.

Wiele osób składa sobie nawzajem życzenia. Dziękuję za każde dobre słowo dar materialny i ofiarowany czas dla wspólnoty parafialnej, oraz Pana Jezusa. Śpieszę i ja z życzeniami i pragnę obok tych tradycyjnych życzyć wszystkim gościom i parafianom odwiedzającym naszą stronę parafialną i dostojną świątynię dodać, aby obecny czas w którym wspominamy przesilenie zimowe był czasem przesilenia i zwycięstwa dobra nad złem w życiu i sercu każdej i każdego z was.

Okazją do tego jest comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w pierwsze piątki miesiąca, a obecnie zawierzenie rodzin naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w obecności proboszcza w domach rodzinnych. Zachęcam do lektury Pisma Świętego indywidualnie i we wspólnocie z noszącymi Szkaplerz Matki Bożej w trzecie środy miesiąca i trzecie piątki miesiąca z grupą pragnących pochylać się nad Biblią. Właściwym sposobem umacniania dobra i wypierania zła jest lektura książki i prasy katolickiej.

Oktawę Bożego Narodzenia kończy pierwszy dzień Nowego Roku - dzień modlitwy o Pokój na świecie. Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam pokój, nie taki, jak daje świat. Św. Paweł w Liście do Filipian tłumaczy, że „pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (por. Flp 4,7).

Niech ten Boży Pokój zagości w naszym życiu, i w życiu każdego obywatela świata, aby ustały konflikty i wojny.

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Aby tym Ciałem umacniać nasze słabe ludzkie ciała i zwyciężać w sobie zło dobrem.


Zdrowych, radosnych i spędzonych w pokoju ducha świat Bożego Narodzenia.


ks. Zdzisław Babiarz
proboszcz