Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej


  Tradycyjnie w Kościele Katolickim dziesiątego dnia po Zesłaniu Ducha Świętego i po niedzieli Trójcy Świętej w czwartek jest obchodzona Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. W obecnym roku poświęconym „Wielkiej Tajemnicy Wiary” w czasie gdy na całym świecie szaleje CIVID-19 nasza wspólnota parafialna przygotowała się do zamanifestowania wiary przygotowując się poprzez przygotowanie tradycyjnych ołtarzy i przeżycie procesji Bożego Ciała. 
   W obecnym roku zaangażowali się chętnie w uświetnienie tej Uroczystości parafianie z Posady Zarszyńskiej. Na łące przy ul. Kwiatowej mieszkający tam wierni parafianie przygotowali pierwszy ołtarz przy którym została odprawiona uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Karol Tomaszewski - neoprezbiter wcześniej posługujący jako diakon w okresie Wielkiego Postu. Dla dzieci z klasy 4 Szkoły Podstawowej był to dzień rocznicy pierwszej Komunii Świętej. Mszę św. W ich intencji odprawił ks. Krzysztof Rygiel, który w ubiegłym roku przygotowywał dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
  Przy tym ołtarzu rozpoczęliśmy procesję do czterech ołtarzy. Drugi ołtarz przygotowali mieszkańcy ul. Słonecznej jedna część, trzeci ołtarz druga część mieszkańców ul. Słonecznej, a czwarty parafianie mieszkający przy ul. Podkarpackiej.
   W procesji i poprzedzającej ją Eucharystii udział wzięli licznie zgromadzeni wierni z parafii i przybyli goście. Oprawę całej uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta „Lutnia”. Bardzo czynnie w przygotowania i oprawę włączyli się parafianie z Posady Zarszyńskiej i strażacy z obu sołectw. Dzieci tradycyjnie sypały kwiaty pod nogi kroczącego Jezusa Eucharystycznego.

   Po skończonej procesji w kościele parafialnym ks. Karol udzielił wiernym prymicyjnego błogosławieństwa i rozdawał prymicyjne obrazki.

   Wszystkim, którzy dali świadectwo wiary i dobry przykład pobożności tak bardzo dziś potrzebny światu niech Pan błogosławi.

ks. proboszcz

***