Cmentarz parafialny - wyszukiwarka grobów

Wyszukiwarka Geocmentarz jest modułem, który pozwala na odszukanie miejsca spoczynku osób pochowanych na naszym cmentarzu.

Po wpisaniu nazwiska (lub części nazwiska) osoby zmarłej otrzymamy wynik wyszukiwania ze wskazaniem miejsce gdzie spoczywają dane osoby.

Indeks osób znajdujący się w bazie danych jest wynikiem prac inwentaryzacyjnych, jakie miały miejsce w roku 2019. W tym czasie firma Geocmentarz dokonała inwentaryzacji grobów na naszym cmentarzu w zakresie pomiarów geodezyjnych wszystkich grobów, stworzeniu dokumentacji fotograficznej nagrobków oraz utworzeniu bazy danych osób pochowanych. W celu lepszej identyfikacji i łatwiejszego odszukania miejsca na terenie cmentarza istnieje możliwość zobaczenia fotografii nagrobka oraz wydrukowania wyniku wyszukiwania pokazanego aktualnie na mapie.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania modułu jak również ewentualne poprawki prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pod adres: parafiazarszyn@wp.pl

Aby przejść do wyszukiwarki kliknij tutaj lub na baner zamieszczony poniżej.