Uroczystość Zwiastowania PańskiegoPomimo że okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym w liturgii i ra­czej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pań­skiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca.

W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Naj­świętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Uro­czystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Du­chowej Adopcji Dziecka Poczętego.