IV Niedziela Wielkiego Postu
1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17:00, razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15:30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.

4. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny pamiętajmy o mężach i ojcach z naszej wspólnoty parafialnej i módlmy się o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa.

5. Natomiast w piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

6. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w sobotę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8:00 i 17:00.

7. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowanych informuję, że teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji znajdują się na stronach internetowych. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele będzie miało miejsce w sobotę podczas Mszy Świętej o godz. 1700. Osoby pragnące podjąć te zobowiązania zapraszam.

8. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

9. W przyszłą niedzielę o prowadzenie modlitwy różańcowej proszę Różę bł. Anny Jenke.

10. W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek pragnę odwiedzić i zawierzyć NSPJ te rodziny z Zarszyna, które były nieobecne. Proszę o kontakt w zakrystii lub telefonicznie, aby umówić dogodny dzień i godzinę.


***
Msze święte w tygodniu będą odprawiane według następującego porządku:

19 marca 2023 r.

19 Nd

800


1000

1530

1600

- O zdrowie i bł. Boże dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Zarszynie

- w intencji czcicieli św. Józefa - Posada Zarszyn

 - Gorzkie Żale

- w intencji czcicieli św. Józefa - Zarszyn

20-26 marca 2023 r.

Po

1700

1745

+ Henryk Dracz

+ Stanisław Foltasz 2x – of. kol i kol. Krystyny i Anny z pracy.   Druga taka sama / pp/

Wt

1500

1700

+ ks. Stanisław Węgrzynowski w rocz. śmierci

+ Eugeniusz Adamski

+ Stanisław Foltasz – of. Arkadiusz Żebracki z rodz /pp/

Śr

1700


1800

- w int. podziękowań i próśb do MB Szkaplerznej

- Nowenna do MB Szkaplerznej

+ Janina i Władysław Macuga - of. córki z mężem  

+ Janina Macuga - of. wnuczki Dominiki z rodz. / pp/

Cz

1700

1745

+ Jan Komański 9 r śm.

+ Szczepan Podolski – of. swaty z Końskiego

+ Szczepan Podolski – of. swaty z Końskiego /  pp/

Pi

1700

1730

- Droga krzyżowa

+ Tadeusz i Jadwiga Wójcicki. 

+ Stanisław Czyż - of. rodz. Sawickich z Brzozowa  /pp/

So

800

1700

+ Michalina i Karol Bajgier

+ Dziękczynna i o dalsze łaski dla Kacpra

26 Nd

800

1000

1530

1600

+ Adam Pietrzkiewicz 20 r śm i jego rodzicami

+ Tadeusz, Roman, Janusz i rodziców Dracz

- Gorzkie Żale

+ Władysław 17 r śm, Stefania Kuzian i ich rodzi.